Fornyet letbane i St. Gallen.

I Schweiz prioriterer man den kollektive trafik

I Danmark er udbygningen af kollektiv transport stærkt politiseret med rivaliserende lokale og regionale interesser, ad hoc-løsninger og detailstyring fra politikernes side. Vi bør lære af succeshistorien Schweiz, hvor der er national konsensus om udbygningen af den kollektive trafik. Det er en nødvendighed, hvis vi vil nå vores klimamål, skriver Niels Brønholt, Leif Kajberg og Kjeld A. Larsen (formand) fra Rådet for Bæredygtig Trafik i kronik i Dagbladet Information d. 11.1. 2020.

Kronikken er blevet til på baggrund af en studietur til Schweiz, som seks medlemmer af Rådet for Bæredygtig Trafik foretog i september 2019. Studieturen var støttet af Velux Fonden.

>> Den komplette rapport kan læses hér

De tre kronikkører skriver endvidere: Schweiz’ kollektive trafiksystem er overskueligt, det hænger sammen, og det er ret nemt at bevæge sig omkring i landet. Én billet til alle transportformer: bane, bus, sporvogn, skib og bjergbane. Brugervenligheden er iøjnefaldende, og de nye og velholdte faciliteter springer i øjnene. (…)

I Schweiz anlægger man et helhedssyn på jernbanenettet og togdriften i modsætning til Danmark, hvor mindre strækninger og lokalbaner typisk tales ned og udgrænses som lukningsrelevante. Men i Schweiz nedlægger og skrotter man ikke. Man vedligeholder, udbygger og moderniserer. Og resultatet er derefter: Man har 2.439 antal km pr. person pr. år mod Danmarks 1.140.

>> Læs kronikken på Informations webside