Årsplan for det lokale miljøarbejde i indre by og Chr.havn

RBT’s formand Kjeld A. Larsen sidder som RBT’s repræsentant i bestyrelsen for Miljøpunkt Indre By & Christianshavn og er således bidragsyder til beslutninger vedrørende Miljøpunktets projekter.

Miljøpunktet arbejder med en række projekter med indsatser inden for følgende fem områder:1/ Renere luft i byen og mindre CO2, 2/ Mindre støj i byen, 3/ Grøn by, klimatilpasning, bæredygtighed, 4/ Mere direkte genbrug og sortering og 5/ Kommunikation, synlighed og netværk.

>> Se rapporten

Foto fra rapportens forside.