Busser kan ikke erstatte tog i den offentlige trafik

Samtale med Martin Roggermann fra Allianz pro Schiene (Berlin)

RBT: I Danmark er der til stadighed tanker om at nedlægge lokalbaner og erstatte dem med busser. Hvordan ser det ud i Tyskland?

Også i mange regioner i Tyskland har der været tanker om at erstatte regionale tog med angiveligt billige busser. Dette har dog ændret sig grundlæggende med fremkomsten af ​​klimadebatten. Det kommer til udtryk ved at den føderale regering har stillet midler til rådighed for forbundsstaterne til at genaktivere nedlagte jernbanelinjer (GVFG-midler). Midlerne til købe jernbanetransporttjenester (regionaliseringsfonde) blev også øget. Se mere information her i vores pressemeddelelse.

RBT: Kan du vise os resultater af denne politik?

Nogle lukkede jernbaner er allerede blevet taget i brug igen i Tyskland, her er en oversigt:

Se original illustration med diverse noter

På grund af den øgede brug af vedvarende energi til trækkraften, er miljø- og klimafordelen sammenlignet med bussen også steget, her er de seneste data fra det tyske føderale miljøagentur:

Der regnes for flyvningen (til venstre i figuren) kun med rene CO2 emissioner, dertil skal der lægges ikke-CO2 relaterede klimaskader.

RBT: I Danmark anbefaler vi ikke overgang til busser, for passagererne kan ikke lide det, hvad med i Tyskland?

Undersøgelser har også vist, at når man skifter fra tog til bus, er næsten halvdelen af ​​passagererne blevet tabt til biltrafik. Årsagen er, at bussen ikke tilbyder passagererne de samme fordele med hensyn til rejsetid, komfort og trafiksikkerhed. Med overgangen fra jernbane til bus går man ind i en nedadgående spiral: Tabet af passagerer betyder, at (bus) transportområdet udtyndes mere og mere, så der i sidste ende kun er et minimum af passagerer (normalt studerende på arbejdsdage).

Selvfølgelig kan den offentlige sektor reducere udgifterne på kort sigt. Konsekvensen er dog en stigning i biltrafik, hvilket igen betyder en mangfoldighed af omkostninger til miljø, klima og følgevirkninger for samfundet. En ny overvejelse finder sted her i Tyskland. Bus og tog er en del af et system med skinner som rygraden. Dermed er bustransport som erstatning for jernbanetransport en idé fra det forrige århundrede. Her bør den danske stat anerkende tidernes tegn og give regionerne og kommunerne flere midler til lokal jernbanepassagertransport.