Vi har brug for en passagerafgift på flyrejser, der kan mærkes og føre til effektive forandringer

Høringsvar fra Rådet for Bæredygtig Trafik til forslag til lov om passagerafgift på flyrejser.

Flyrejser meget billige i Danmark, og det har etableret en tradition med at flyve meget og flyve langt væk på ferie. De lave priser på flyrejser har ikke alene opmuntret til at vælge rejsemål, der kræver lange flyrejser, der tærer på klimaet. De har også afholdt operatører fra at tilbyde og udbygge rejser med mindre klimaskadelige rejseformer.

Det er billigere at flyve til Berlin eller Stockholm end blot at tage toget. Og det er billigt og nemmere at flyve til Amsterdam og meget besværligt at vælge toget. Det har ikke kunnet betale sig for f.eks. DSB at arrangere en direkte togrejse til Amsterdam, fordi det er billigere bare at tage flyet.

Med andre ord har de billige flyrejser skabt et behov for mere flyvning samtidig med, at de har undergravet andre rejseformer.

Rejser med fly til alle formål (ferie, forretning, forskning mm.) er i dag begunstiget med flere fordele i forhold til andre rejseformer som eksempelvis toget:

  • ingen afgifter på flybrændstof 
  • Ingen moms på internationale rejser
  • ingen afgifter, der matcher transportmidlets klimaskadelige effekter

En passagerafgift bør ikke stå alene, men har den fordel, at Danmark kan introducere den ligesom vores nabolande. Passagerafgiften må og skal følges op af andre afgifter med et mere målrettet sigte at beskatte forureneren, så klimaskaden ved flyvning kommer til at modsvares af en “pakke” af relevante afgifter.

Passagerafgiften må tjene flere formål:

  1. At anspore rejsende til at reducere antallet af flyrejser og bremse væksten i flyvning.
  2. At finansiere udviklingen af mindre klimaskadelig flyvning i form af f.eks. elektriske fly eller mere klimavenlige brændstoffer såsom PTX.
  3. At støtte etablering og brug af alternativer til flyvning.

Den her foreslåede passagerafgift er gradueret efter rejsens længde med mindst afgift på korte (indenrigs-) rejser, større på mellemlange rejser og størst på lange rejser. Dvs. større afgift på længere og mere klimaskadelige flyrejser.

Derfor vil Rådet for Bæredygtig Trafik bifalde indførelse af en passagerafgift på flyrejser.

Men vi må kritisere flere elementer i forslaget:

  • Størrelsen af afgiften
  • Brugen af indtægter fra afgiften
  • Graduering af afgiften.

Afgiftens størrelse

Forslaget stiler mod en fuld indfasning i 2030 på 50 kr på korte rejser, kr 350 på mellemlange rejser og kr 410 på lange rejser.

De foreslåede afgifter anser vi for meget små og uden effekt, hvor mange bare vil vælge at betale lidt mere for deres klimaskadelige flyrejse.

Afgiften bør afspejle, at vi i Danmark allerede begunstiger flyrejser ved at friholde dem fra moms og brændstofafgifter.

Afgiften bør være stor nok til at anspore til andre rejseformer ved at vælge et alternativ til flyrejsen.

Graduering

Det er oplagt at lægge de højeste afgifter på de lange og mest klimaskadelige flyrejser, men det er uforståeligt at lægge små afgifter på korte rejser, hvor der er andre rejsemuligheder.

Indenfor Danmark er det i hvert fald muligt at rejse rundt med toget.

Og i Europa er det efterhånden muligt at rejse de kortere og mellemlange distancer med tog.

Derfor bør der også være større afgifter på de korte og mellemlange flyrejser, hvor man i stedet kan rejse med tog.

Vi ser hellere en afgiftsstruktur, der starter med en ensartet høj afgift op til 1.500 km, derefter en voksende afgift baseret på de ekstra kilometer, der flyves.

Brug af afgiften

Ifølge lovforslaget er formålet med afgiften “bidrage til at finansiere den grønne omstilling af indenrigsluftfarten, fremme udviklingen af grønne teknologier på området samt forhøje ældrechecken for de pensionister, der har mindst.”

Formålet med denne afgift må være at anspore danske rejsende til at finde og vælge andre rejseformer med mindre belastning for klimaet.

Men det bør ikke  blot være endnu en indtægt til staten, men må øremærkes til andre mere klimavenlige rejseformer over lignende afstande, f.eks. toget.

Indtægten fra en flyafgift må derfor enten gå direkte til at subsidiere togrejser eller til startstøtte af ruter med flere forskellige operatører, både private og statslige.

Der bør med midler fra passagerafgifter desuden lægges vægt på at gøre det mindst lige så nemt og billigt at rejse med klimavenlige alternativer til flyvning. Det er langt fra tilfældet i dag

Og afgiften bør ikke gå til helt andre formål. Selvom det kan være både nødvendigt og prisværdigt at “forhøje ældrechecken for de pensionister, der har mindst.” bør det ske med andre midler for ikke at komplicere den videre administration af denne nye afgift og underminere den folkelige forståelse for en afgift, der skal kunne mærkes.