Prioriter fødevaresikkerheden – suspender iblandingskravet

Åbent brev til vores klimaminister

Kære Dan Jørgensen, 

Mens verden ser med stigende forfærdelse på invasionen af Ukraine, står Europa foran sin største krise i årtier. En krise, der kræver resolut og hurtig handling for at modvirke den dramatiske indvirkning konflikten har, ikke kun for det Ukrainske folk, men også langt ud over Ukraines grænser. 

Et område, der lige nu vækker stor bekymring, er fødevaresikkerheden verden over. Verden står potentielt på tærsklen til en global fødevarekrise. 

Ukraine og Rusland producerer 24% af verdens hvede og byg, 15% af majs og over 60% af den globalt handlede solsikkeolie. Allerede i dag rationeres solsikkeolie i tyske, spanske og italienske supermarkeder, og prisen på hvede er steget med omkring 50 % siden starten af februar.

Derfor opfordrer Europa-Kommissionen nu medlemslandene til at øge produktionen af fødevarer, bl.a. ved at suspendere kravet om braklægning og miljøtiltag. Fødevareminister Rasmus Prehn er helt rigtigt gået imod denne linje og har fremhævet, hvordan dette vil have store konsekvenser for både klima, natur og miljø, uden at øge udbytterne nævneværdigt. Det bakker vi op om. 

Også en række forskere har sidste uge advaret mod, at rulle miljølovgivning tilbage i den nuværende situation, for det vil føre til et endnu mindre stabilt og resilient fødevaresystem. Forskerne kalder i stedet på, at der er akut brug for at fokusere på tiltag på efterspørgselssiden.  

Kommissionen anbefaler imidlertid også andre og langt mere hensigtsfulde metoder, til at øge fødevareproduktionen. Kommissionen opfordrer således medlemslandene til at reducere iblandingen af ​​biobrændstoffer, da dette kan føre til “en reduktion af EU’s landbrugsareal, der bruges til produktion af biobrændstof-råvarer og dermed lette presset på markederne for fødevarer og fodervarer”.

I 2020 brugte Danmark mere end 330.000 tons biobrændstoffer, hvoraf omkring 90 % er baseret på raps, korn og sukker – råvarer, der kunne have været brugt som fødevarer og foder. Danmarks forbrug af biobrændstoffer lagde i 2020 beslag på næsten 240.000 hektar, svarende til 11% af Danmark landbrugsareal. Det er i den nuværende situation uansvarligt at vedblive med at bruge hvede, majs, vegetabilske olier og andre madafgrøder i biobrændsler

Flere medlemslandelande har allerede lempet iblandingskravet som reaktion på invasionen af Ukraine. 

Vi opfordrer ministeren til med det samme at stoppe brugen af biobrændstoffer baseret på fødevarer og foder.

Ministeren kan fastsætte regler om en anden biobrændstof-andel i kriser og ved mangel på bæredygtige biobrændstoffer, jf. Lov om ændring af biobrændstofloven (Lov nr. 1568 §3 stk. 10). Den akutte suspendering af afgrøde-baserede biobrændsler bør på sigt føre til en total udfasning og erstattes af en accelereret elektrificering.

Vi vil meget gerne gå i videre dialog om disse spørgsmål.

Med venlig hilsen

 

Claus Ekman, direktør i Rådet for Grøn Omstilling

Christian Fromberg, Den Grønne Studenterbevægelse

Frederik Roland Sandby, Sekretariatsleder i Klimabevægelsen

Gry Bossen, Politik-, kampagne- og frivilligkoordinator i Verdens Skove

Lars Midby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening

Mads Flarup Christensen, generalsekretær i Greenpeace Norden

Poul Kattler, formand i Rådet for Bæredygtig Trafik

Sigrid Andersen, direktør i Dansk Ornitologisk Forening

>> Se brevet som pdf med fine logoer

>> Greenpeace og RGO har i den forbindelse skrevet et debatindlæg i Altinget