Palmeolie skal ikke puttes i flyenes tanke for at grøn-vaske industrien

International appel fra 100 organisationer jorden rundt i anledning af ICAO’s møde i Mexico City i oktober 2017

ICAO’s planer om biobrændstoffer til luftfarten: En farlig distraktion

Den 11.-13. oktober afholder International Civil Aviation Organization (ICAO) et topmøde om luftfart og alternative brændstoffer (læs: biobrændstoffer) i Mexico City.

ICAO støtter luftfartsindustriens bestræbelser på hurtig vækst, en opgave, der er uforenelig med at holde den globale opvarmning til 1,5 gr. C eller endda 2 gr.C (fra Paris-aftalen). Udledning af drivhusgasser fra luftfarten er mere end fordoblet de sidste 20 år og stiger hurtigere end udledninger fra enhver anden sektor. Effektivitetsforbedringer ligger langt bag væksten i antallet af flypassagerer over hele verden, og der er ingen tilgængelige techno-fixes, som vil tillade fly at flyve uden brændstoffer fra kulbrinter.

Den eneste måde for luftfartsindustrien til virkelig at reducere emissionerne vil være at stoppe med at vokse og reducere mængden af ​​flyrejser verden over, hvilket givet vil reducere industriens rentabilitet. For at undgå at gøre det, har industrien med ICAO-godkendelse lovet “kulstofneutral vækst” fra 2020, som den hævder i vidt omfang kan opnås gennem en kombination af kompensationer i andre sektorer og brug af biobrændstoffer. ICAOs CO2-kompensationsplaner blev fordømt af over 100 civilsamfundsorganisationer tilbage i 2016.

Før konferencen i Mexico har ICAO-sekretariatet udgivet et forslag til omfattende anvendelse af biobrændstoffer i flybrænding: den ønsker at se 128 millioner tons biobrændstoffer om året brændt i flymotorer inden 2040, op til 285 millioner tons (halvdelen af ​​alt flybrændstof) inden 2050. Til sammenligning anvendes ca. 82 millioner tons biobrændstoffer om året i transport verden over. Selvom de tal, der foreslås af ICAO-sekretariatet, er helt urealistiske, skaber et sådan nyt marked for biobrændstoffer mere af den skade, der allerede er forårsaget af eksisterende politikker til fremme af biobrændstoffer til vejtransport i EU, USA og andre steder.

Monokulturplantager af afgrøder og træer til biobrændstoffer omfattede mindst 30 millioner hektar jord over hele verden, men rummer flere indirekte virkninger: Flere tvangs overtagelser af landbrugsjord i det globale syd; højere fødevarepriser, mere skovrydning og ødelæggelse af økosystemer. Mere syntetisk gødning, pesticider og andre anvendte agrokemikalier udledes i miljøet og forurening af vandveje. Dertil kommer negative klimapåvirkninger, som ikke er mindre end ved fossile brændselsolie (pr. ton brændstof).

Et stort biobrændstofbrug til fly ville være baseret på palmeolie

De eneste luftfartsbiobrændstoffer, som i øjeblikket kan produceres pålideligt og i vid udstrækning – selv om de stadig er dyre – er fremstillet af vegetabilske olier og animalske fedtstoffer ved hjælp af en teknologi, der kaldes hydrotreatment. Enhver storstilet anvendelse af luftfartsbiobrændstoffer fremstillet af biobrændstoffer med hydrogenbehandlet vegetabilsk olie (HVO) ville næsten helt sikkert bero på palmeolie. Palmeolie er den billigste type vegetabilsk olie til rådighed i store mængder, og er billigere at raffinere til HVO end andre typer vegetabilsk olie. Palmeolie kommer sikkert til at bruges i fly under påskud af at det er “rester”:

Neste Oil, verdens førende HVO-producent, er en lobbyvirksomhed for støtte til storskala biobrændstoffer til luftfart. Neste bruger en ikke-frigivet brøkdel af rå palmeolie, kaldet PFAD, i sine HVO biobrændstoffer, som det kontroversielt klassificerer som en “rest”. PFAD tegner sig for omkring 5% af alt rå palmeolie, men dets andel kan øges, hvis efterspørgslen og priserne stiger.

Hype om fremtidig luftfarts biobrændstoffer kan i sig selv betyde plantage ekspansion og land overtagelser over hele verden

Mere forventning om et stort fremtidigt nyt marked for biobrændstoffer risikerer at spille kort i hænderne på plantagevirksomheder og spekulative land spekulanter. ActionAid har fundet ud af, at europæiske investorer inden maj 2013 havde erhvervet 6 millioner hektar jord i Afrika syd for Sahara til produktion af biobrændstoffer til EU. Disse store erhvervelser skete, selv om EU næsten ikke har fået biobrændstof fra Afrika. Fremme af et stort nyt marked for biobrændstoffer til luftfart kan således have ødelæggende virkninger, der udelukkende skyldes spekulation, selv i mangel af et egentligt marked.

Vi opfordrer derfor ICAO’s medlemsstater til at modsætte sig fremme af biobrændstoffer til luftfart. De skal i stedet træffe hasteforanstaltninger for at reducere luftfartens klimapåvirkninger ved at stemme imod og i sidste ende vende væksten. Dette vil kræve afslutning af subsidier – herunder skattefritagelser – for luftfart, afslutning af lufthavnes ekspansion og investering i alternativer, herunder jernbane transport.

Council for Sustainable Traffic, Denmark

Kjeld A. Larsen, chairman

Poul Kattler, boardmember

>> Læs brevet i sin helhed på engelsk med de 100 underskrifter

>> Læs pressemeddelelsen, da brevet blev offentliggjort 10.10.17