Den fremtidige betjening af Ølby station

Åbent brev til minister og myndigheder

Under henvisning til henvendelse fra Køge Kommune af 3. august 2017: http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/TRU/bilag/421/1780867.pdf

og svar herpå fra Transport-, Bygge- og Boligministerens af 5. september 2017: http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/TRU/bilag/451/1786499.pdf

samt ministerens svar på spørgsmål 1454 og 1457: http://www.ft.dk/samling/20161/spoergsmaal/s1454/svar/1422932/1785976.pdfhttp://www.ft.dk/samling/20161/spoergsmaal/s1457/svar/1422929/1785970.pdf,

skal Rådet for Bæredygtig Trafik hermed henstille, at den planlagte betjening af Ølby station ændres, så også togene mellem København og Næstved via Køge betjener stationen når den nye bane åbner.

At der ved aftalen om den nye bane mellem København og Ringsted ikke er medtaget en ellers relevant og fornuftig udvidelse af banekapaciteten mellem Køge Nord og Køge stationer, betyder ikke, at såvel togene mellem Roskilde og Køge som togene mellem København og Køge ikke begge kan standse på Ølby station.

Da der må forudsættes en køreplan med kort omstigningstid fra togene fra Stevns (Østbanen) der fortsætter mod Roskilde, til togene fra Næstved videre mod København, og omvendt, vil togene køre umiddelbart efter hinanden i samme retning, hvorved der vil være tid nok til at begge togsystemer kan standse på Ølby station, uden at punktligheden bliver dårlig.

Der er i dag et stort opland omkring Ølby Station. Dette er ikke alene Universitetshospitalet, men også de mange bosatte pendlere, der i dag anvender S-banen mellem Ølby og København. Med tog ad den nye bane, vil disse få en betragtelig rejsetidsforbedring, hvilket vil kunne få mange flere til at anvende toget i stedet for bilen, og dermed samtidig lette trængslen på Køgebugtmotorvejen. Endvidere vil et stop også aflaste S-banen, der har en meget høj belægning på Køgebugtbanen.

Vi henstiller derfor, at der i Trafikkontrakten mellem Transportministeriet og DSB for perioden 2015 – 2024, i Bilag 3, Standsningsplan, for strækningen Køge Nord – Køge sker en ændring, således at der anføres standsning ved Ølby Station, ved førstkommende indgåelsen af tillægskontrakt.

Med venlig hilsen
Rådet for Bæredygtig Trafik
Kjeld A Larsen Formand og
Niels Wellendorf, Bestyrelsesmedlem

>> Se henvendelsen som pdf