Nattog fra Danmark til udlandet, trin to

Back-on-Track, Danmark har dd. sendt dette brev til transportminister Benny Engelbrecht og forligskredsen om nattog. Brevet er også sendt til orientering til Transportudvalget.

Mens vi glæder os til at svenske Trafikverket får oprettet et eller to nattog sydpå med stop i Danmark, er der tid til at lægge planer for hvordan tog til udlandet for alvor kan gafle andele fra den klimaskadelige flytrafik.

Vi vil opfordre regeringen til at kigge på EU-Kommissionens strategi for grøn omstilling af transportsektoren og fastlægge en politisk ambition om en begyndende omstilling af flytrafik til tog. https://ec.europa.eu/transport/themes/mobilitystrategy_en Hvilken fordeling af udenlandsk passagertrafik mellem tog/landevej/fly ser regeringen for sig i 2025, 2030, 2040, 2050?

EU-Kommissionen og EU-Parlamentet har i december 2020 igangsat en rapport om nattog i Europa. Den vil undersøge rammevilkårene for udvidet brug af nattog over grænserne. Rapporten afsluttes i september 2021 og vil rådgive, så det på EU-plan bliver lettere at sætte nattog i gang. Rapporten vil IKKE komme ind på trafikkøber ansvar, som er et nationalt anliggende og vil heller ikke lægge ruter på et kort.

Efter at have igangsat en samtale om de politiske ambitioner, kunne regeringen meget passende bruge de 3 x 5 mio kroner, som er afsat til at støtte nattog, til et studie af mere nattog med udgangspunkt i København:

  • Hvor skal nye nattog køre hen?
  • Hvor stort et volumen tænker man på?
  • Hvilke typer passagerer (turister, erhvervsrejsende) vil vælge nattog fremfor fly?
  • Hvordan kan man appellere til både turister og erhvervsrejsende?
  • Hvad er tidsplanen for at sætte i værk?
  • Hvilket behov for starttilskud vil der være?
  • Hvad er DSB’s langsigtede rolle i dette? Ansvarsfordeling.

Der vil være masser af hjælp at hente for den nye undersøgelse fra tidligere DSB-rapport maj 2020 (som er delvis hemmelig), fra svenske Trafikverkets rapport april 2020 og hos EU-rapporten, når den kommer fra DG MOVE og konsulenthuset Steer Davies and Gleeve.

Back-on-Track, Danmark, står gerne til rådighed med vores ekspertise fx ved et foretræde for Transportudvalget eller for forligskredsen.

PS: Det forlyder netop nu at det første nattog fra Danmark, nemlig Snälltåget til Berlin først kommer igang d. 5. maj fra Høje Taastrup, hvor vi selvfølgelig fejrer den glædelige begivenhed.

Med venlig hilsen

Back-on-Track, Danmark

v/ Poul Kattler og Gunnar Olesen

Back-on-Track, Danmark består af organisationer og enkeltpersoner, der har støttet Back-on-Track.eu og igennem en årrække har arbejdet for at genetablere nattog til/fra Danmark.

>> Se denne henvendelse som pdf

>> D. 23.2. svarer ministeren ganske kort på henvendelsen