Mere skub på ambitionerne ved ministerrådsmødet 3. juni

Således har vi skrevet til ministeren her til aften:

Kære Benny Engelbrecht!

Tak for den meget positive skrivelse, vi modtog fra dig d. 25.5. 2021. Den stående komite for transportministrene har forberedt en udtalelse, som I skal forholde jer til ved mødet d. 3. juni i Luxemburg. Det er en meget forsigtig udtalelse, så nu gælder det om at du og de andre ministre, der er positive overfor jernbanernes rolle i klimadagsordenen så at sige kommer på banen med større ambitioner.

Vi har læst forslaget her.

Ambitioner frem til 2025

Forpligtelse til mindst 30 nye Europæiske Express-linjer og nattog mellem 2021 og 2025 og kortsigtede serviceforbedringer mod en egentlig europæisk køreplan, inkl. muligheder for offentlig støtte.

Udkast til konklusioner:

– “De igangværende projekter, for eksempel dem, der sigter mod at genoplive europæiske nattog, viser entusiasme og variation”

Glæder sig over den internationale passagerbaneplatform (”International Passenger Rail Platform”), bemærker Trans-Europe-Express 2.0-konceptet, glæder sig over Kommissionens kommende handlingsplan for international jernbanetransport, opfordrer Kommissionen til at rapportere om fremskridtene næste år

“OPFORDRER yderligere udvikling af europæisk jernbanepassagertransport”

“ANERKENDER, at medlemsstaterne i visse tilfælde kan overveje at anvende offentlige servicekontrakter på deres territorium til internationale jernbanepassagerruter”

Vores anbefaling: Sæt konkrete ambitioner ind i teksten, så Kommissionen véd hvilken politisk vilje, der er til stede! Hvilket modal shift ønskes i Europa allerede i 2030, i 2040 og i 2050?

 

Kom i gang med rullende materiel

Start et finansieringsprogram for interoperationelt rullende materiel og herunder vogne til nattog.

Udkast til konklusioner:

“ANERKENDER, at yderligere udvikling af dette segment kræver […] køb af interoperationelt rullende materiel”

Vores anbefaling: Det er ikke nok med entusiasme og variation, hvis der skal tog ud at rulle. Der har været underinvesteret i international jernbanetransport i mange, mange år. Skriv nattog direkte ind i teksten.

 

Tilgængelighed af data og billetsalg

Gør deling af data i realtid og billetter obligatorisk for jernbaneoperatører.

Udkast til konklusioner:

“OPFORDRER til yderligere udvikling af europæisk jernbanepassagerbefordring. På kort og mellemlang sigt bør dette opnås ved […] omfattende ruteplanlægning og billetudbud, der tilbydes af jernbanevirksomheder og tredjeparts billetudbydere”

Vores anbefaling: Hold fast ved det, og få det gjort klart, at det skal være lige så let og sikkert at foretage en rejse med tog på tværs af Europa, som det er at vælge en flyrejse. Det kniber gevaldigt i dag.

 

En mere lige konkurrence

Reducer kilometerafgifter for internationale tog og start udfasning af tilskud af forskellig slags til luftfarten og læg konkrete hindringer i vejen for kortdistanceflyvninger

Udkast til konklusioner: Intet.

Vores anbefaling: Det kan ikke ha’ sin rigtighed at ministerrådet ignorerer de generelle økonomiske vilkår jernbanerne har i konkurrence med fly (passagertransport) og med lastbiler (varetransport).

 

Invester så jernbanerne i 2050 har en helt anden kapacitet og kvalitet

Forøg offentlige investeringer så infrastrukturhuller kan lukkes og moderniser eksisterende infrastruktur.

Udkast til konklusioner:

“ANERKENDER, at yderligere udvikling af dette segment kræver fjernelse af de resterende flaskehalse i infrastruktur i Unionens jernbanesystem, realisering af kernen i TEN-T netværket, udvikling af et højhastighedsnet, […] og fuld implementering af det europæiske jernbanetrafikstyringssystem (ERTMS) som beskrevet i de nationale gennemførelsesplaner”.

Vores anbefaling: Udover Femern projektet skal også korridoren fra Jylland forbi Hamborg have særlig dansk opmærksomhed. Den vil blive en flaskehals i årene der kommer, når mere trafik kommer på skinner.

 

Med venlig hilsen

Poul Kattler

Formand for Rådet for Bæredygtig Trafik og aktiv i danske og europæiske Back-on-Track netværk

Disse konklusioner vedtog ministrene d. 3.6. i Luxemburg

Vedtagelsen hedder Council conclusions on “Putting Rail at the Forefront of Smart and Sustainable Mobility”. Om glasset er halvt fuldt eller halvt tomt er svært at sige. Teksten er knudret og svær at læse. Men vi savner godt nok meget heri. Fx er der stadig ikke et ord om den unfair konkurrence mellem tog og flyvning (og langtursbusser). Er der da ikke nogen blandt ministrene der kan lidt om forretning og tal på bundlinjen?

>> Se vedtagelsen fra ministerrådet (på engelsk)