Små forbedringer i europæiske passagerrettigheder

De nye regler træder i kraft d. 6.6. 2023, og vi kan lige så godt sige med det samme, at det ikke blev den forbedring, som passager- og forbrugerorganisationerne havde håbet på. RBT er ligesom Passagerpulsen medlem af EPF (European Passengers Federation) og Passagerpulsen endvidere i BEUC (Europæisk forbrugersammenslutning).

Force majeur
Force majeur kan træde i kraft ved storme, politi-aktioner og den slags, når passagererne er mere end 60 min. forsinket (stk. 37 i indledningen). Branchen har ønsket en sådan disclaimer efter en tidligere regel gik dem imod tilbage i 2012. Da arbejdet med de ny regler gik i gang i 2017 var det et bundet mandat, at sådan et regelsæt skulle indgå, ligesom der gælder ved fly- og busrejser. Man sikrer sig også imod at den rejsende opfører sig forkert: ”where the delay is caused by the passenger”.  Endelig kan selskabernes også påberåbe sig force majeure hvis forsinkelser eller aflysninger skyldes handlinger fra tredjeparter, som togselskaberne ikke har kunnet undgå, selvom de har taget nødvendige forholdsregler. Det omfatter dog ikke strejker eller handlinger fra infrastrukturforvaltere eller andre jernbaneaktører på samme strækning.

Selvom bestemmelserne måske kan lyde rimelige, er der en bekymring for, at bestemmelsen vil blive brugt til at trække kompensationssager i langdrag, så forbrugerne opgiver dem, som vi kan se det ske på flyområdet.

EPF og BEUC (og til dels Europa-Parlamentet) havde arbejdet på at få de europæiske regler til at ligne de danske, så man havde ret til kompensation allerede ved 30 minutters forsinkelse.

Der kom ikke en god og sikker formulering om en sammenhængende billet ”through ticket”; men i begrebet ”missed connections” (kapitel 4) ydes en vis beskyttelse.

I tilfælde af store forsinkelser (”re-routing”, artikel 18) har du har ret til at blive meddelt det og givet en alternativ rute 100 minutter før, du støder ind i et mistet tog. Sker det ikke har du ret til selv at finde alternative transportformer (med bus eller tog). Ellers er det ikke en ret at tage et tog fra et andet togselskab, tage taxa mv.

Sidst i artikel 18, i stk. 7, nævnes en god ting, nemlig at der skal udarbejdes en fælles klageformular, som alle operatører skal anerkende. Kompensationsreglerne er i øvrigt ikke ændret.

Cykelmedtagning
Det nye er, at passageren som udgangspunkt har ret til at få sin cykel med i toget, men at togselskaberne stadig har mulighed for (men de behøver ikke!) at sætte begrænsninger i myldretid, ved manglende kapacitet osv.

Der var stillet i forventning at nye tog skal bygges, så der er plads til mindst otte cykler, men det er desværre kun blevet til fire. De fire pladser træder i kraft i 2025 og der er inkluderet en vis grad af brugerinddragelse.

Deling af data i realtid
I artikel 10 nævnes at operatører og infrastrukturejere skal dele oplysninger. Men data kan koste noget: “Railway undertakings may require from other railway undertakings, tour operators and ticket vendors a fair, reasonable and proportionate financial compensation…”

En sammenhængende billet
I artikel 12 står omtalt through tickets og det er en ny artikel. Operatørerne skal yde ” all reasonable efforts (…) to offer such tickets for long-distance, urban, suburban and regional rail passenger services, whether international or domestic”. Togselskaberne er forpligtede til at sælge through-tickets ved rejser der inluderer flere brudstykker med samme togselskab eller datterselskaber (100 procent ejerskab). EPF og BEUC havde anbefalet en generel forpligtelse, der i udgangspunktet omfattede alle rejser på tværs af selskaber. Dette er et af de steder, hvor resultatet er mest skuffende. Men operatører eller rejsebureau, der sælger dig din billet skal fortælle dig om billetten er sammenhængende eller ej. Og det er dem, der skal bevise, at du fik at vide, hvis det ikke er tilfældet. Et rejsebureau kan på egen hånd udstede en garanti, hvis operatørerne ikke selv vil/kan.

Bemærk at vi har oplevet en tilbagegang i operatørernes forpligtigelser. Men det skyldes ikke at lovgivningen er blevet forværret, men skyldes at operatørerne har gået mere og mere alene på bekostning af passagerernes rettigheder. Det oplever vi med en billet til nattoget i Hamborg og forsinket EC tog fra København.

Opfølgninger
Får de nye europæiske regler nogen indflydelse på de danske regler? Formentlig ikke.

Der er indbygget en tilsynsforpligtigelse i artikel 31. En ”national enforcement body”. Hvem får i Danmark dette tilsyn? Jernbanenævnet?

Det kan umuligt være i operatørernes samlede interesse at den forventede mængde nye internationale passagerer skal udsættes for lovløshed i branchen, hvor de rejsende selv må påtage sig ansvaret for forsinkelser. Det er en stor hindring for at bringe jernbanerne tilbage på europakortet. Om dette skal vi lave lobbyvirksomhed overfor operatørerne!

Udarbejdet af Poul Kattler i samråd med Passagerpulsen

>> Se de nye bestemmelser