Luftfarten magter ikke at løse sine egne klimaudfordringer

Som indspil til klimahandlingsplaner og 70% CO2-reduktioner satser luftfarten både på at flyvningen skal øges, og at udledningerne skal bremses. Men intentionerne fører til en 17% stigning af de rene CO2-udledninger fra 1990 til 2030.

Positivt er det, at luftfarten vil gøre noget. Og positivt at rapporten også handler om udenrigstrafikken, som betyder langt det meste for luftfarten. Men negativt er, at det er al, al for lidt luftfarten vil gøre. Helst vil de lades i fred, og uden politisk indblanding og afgifter selv håndtere klimaudfordringerne. Men deres rapport er – trods den pæne indpakning – et bevis på, at branchen ikke kan håndtere sine egne udfordringer.

Luftfartens rapport var skrevet lige da Coronakrisen brød ud i lys lue, og derfor er rapportens fremskrivninger naturligvis ramt af en vis uaktualitet.

Det er bydende nødvendigt at hele transportsektoren bidrager til Danmarks klimaambitioner.

Fire organisationer er gået sammen om en analyse af rapporten. Udover Rådet for Bæredygtig Trafik er det VedvarendeEnergi, NOAH og Bevar Jordforbindelsen.

>> Se organisationernes kritiske analyse af luftfartens klimapartnerskabsrapport