Den reneste energi er som bekendt den der ikke bliver brugt

Vi har i Danmark fået en tilbøjelighed til at tale vores grønne opstilling så meget op, at vi helt slipper jordforbindelsen. Energi er ved at blevet noget, vi har rigeligt af (“for den er jo snart grøn og CO2-fri”); så vi kan uden problemer bygge datacentre, forudse “power2X” brændstof til flyene og se en kæmpe  bilflåde fylde vejene til sidste kvadratcentimeter. For det er grønt!

Nu har tre gode folk råbt vagt i gevær. Peter Birch Sørensen, professor i økonomi ved Københavns Universitet, Christian Ibsen, direktør i Concito og Claus Ekman, direktør i Rådet for Grøn Omstilling, har bragt en kronik om emnet i Politiken den 21. maj 2020, der indledes sådan:

Det er en udbredt misforståelse, at vi uden bekymringer kan bruge løs af energien, fordi den snart er helt grøn. Omstillingen til 100 procent vedvarende energi i det danske samfund er stadig lang og vil kræve meget store investeringer. Vi skal finde den samfundsøkonomisk bedste balance mellem at reducere vores energiforbrug og at investere i udbygning med vedvarende energi. Energieffektiviseringer bør derfor være et centralt indsatsområde i den grønne omstilling.

Og videre i kronikken siger de:

Til forskel fra tidligere er der ikke alle steder konsensus om, at energieffektivisering er et effektivt virkemiddel. En del røster argumenterer for, at yderligere energieffektivisering har mistet sin relevans, fordi energiforsyningen snart bliver 100 procent grøn. Argumentet går ud på, at det ikke giver mening at bruge ressourcer på at energieffektivisere, når energiforsyningen er grøn, fordi man ikke længere sparer CO2 ved at reducere et energiforbrug, der i forvejen er CO2-frit.

Men dette argument holder ikke, fordi vi langtfra er nået til dette punkt. Vi er stadig i en fase, hvor der skal investeres store beløb til udvidelse af den grønne energiforsyning.  (…)

Udover det økonomiske argument for energieffektiviseringer er der også det faktum, at vi stadig bruger en del fossil energi i dag. Frem til det tidspunkt, hvor energiforsyningen er baseret på rene brændsler, vil energibesparelser også medføre CO2-reduktioner. (…)

Argumentet om, at det ikke kan betale sig at spare på energien, fordi energiforsyningen snart vil være grøn, holder derfor ikke. Energieffektiviseringer i alle sektorer skal derfor fortsat være et centralt element i energi- og klimapolitikken.

>> Læs hele kronikken