Letbane og S-banetunnel i stedet for metrolinje M5

Høringssvar til Idéfasehøring for metrolinje M5

Rådet for Bæredygtig Trafik har følgende kommentarer til forslaget om en ny metrolinje M5.

Forbindelsen over havnesnittet, M5 østlig linje

Vi finder at en nødvendig aflastning af metrolinjerne 1 og 2 over Havnesnittet bør ske hurtigt, billigt og effektivt ved etablering af en letbane fra København H over Langebro til Amagerbro og videre ud ad Amagerbrogade til Tårnby, Kastrup og lufthavnen.

En letbane vil både aflaste havnesnittet og supplere rejsemulighederne på Amager effektivt.

En moderne letbane har samme kapacitet som de eksisterende metrolinjer i København, og giver med flere stationer og en linjeføring i gadeniveau en bedre og mere effektiv dækning af de områder den kører igennem. En letbane vil fra dør til dør desuden have samme rejsetider som en metro. (…)

Evt. forlængelse som ringforbindelse over Rigshospitalet, M5 nordlig linje

For betjeningen af især Rigshospitalet vil en direkte banebetjening fra hele det øvrige hovedstadsområde være at foretrække frem for en skifteforbindelse med metro.

Vi skal derfor anbefale forslaget om en ny S-banetunnel, som foreslået af DTU og senere i en justeret form af Ekspresgruppen. Vi vil dog anbefale en linjeføring som foreslået af DTU, der på samme måde som forslaget til en metro har stationer ved Hovedbanegården, Forum og Rigshospitalet. (…)

>> Se hele vores høringssvar i pdf

>> Ligger også på Høringsportalen