Hvordan får vi flere til at tage toget på rejser i Europa?

Det spørgsmål og en række andre gode spørgsmål stiller Passagerpulsen i en meget stor undersøgelse blandt danskerne.

Svaret om udlandsrejserne er:

Skab flere direkte og hurtige ruter for togafgange på tværs af grænser!
Kortere rejsetid og færre skift er to af de forhold, som allerflest danskere peger på som det, der skal til, hvis de skal skifte flyet eller bilen ud med toget på ferierejser i Europa.
Ofte er togrejser i Europa i dag præget af lange rejsetider og mange skift, der gør togrejsen væsentlig mindre attraktiv end bilen og i særdeleshed flyet. Det skyldes blandt andet, at næsten al togdrift i Europa er tilrettelagt med henblik på at varetage den nationale togtrafik inden for landenes grænser. Den internationale togtrafik er ofte lavt prioriteret både hos togselskaber og nationale myndigheder. Samtidig er der en række administrative og bureaukratiske barrierer, der gør det besværligt at tilbyde togrejser på tværs af grænser – selv, hvor der er vilje.

Det er langt fra enkelt at skabe flere direkte og hurtigere togafgange i Europa, men en række skift kan tages på både nationalt plan og europæisk plan.

  • Lav en europæisk plan for et stærkere, sammenhængende net af togforbindelser mellem de europæiske storbyer, herunder nattog, som EU-landene og de øvrige europæiske lande kan arbejde sammen om. Den hollandske transportminister har forsøgt at tage initiativ til dette.
  • Skærp kravene til at prioritere internationale ruter og styrke samarbejde og koordination på tværs af grænser i kontrakter og udbud med togselskaber.
  • Fjern tekniske og administrative barrierer for togruter på tværs af grænser, for eksempel reglerne om, at der skal skiftes personale, hver gang en grænse krydses.
  • Invester i ruter og materiel, der kan styrke det europæiske tognet, for eksempel via tilskud til særlige ruter, nattog og investeringer i nattogsmateriel.
  • Invester i infrastruktur, der kan bidrage til højere hastighed, for eksempel højhastighedsbaner mellem de europæiske storbyer.

>> Rapporten fra Passagerpulsen

Om forholdet mellem flyvning og tog siger rapporten bl.a.

En højere andel af mænd og 40-49-årige er ikke villige til at tage toget i stedet for at flyve på ferierejser til Europa. Omvendt er en højere andel af de 18-39-årige villige til at rejse mere med toget i stedet for at flyve. Andelen, der er villige til at tage toget i stedet for at flyve, er lavest hos de 65+-årige.

Andelen, der er villig til at rejse med tog i stedet for at flyve, er størst i Region Hovedstaden, mens andelen, der ikke er villig til at tage toget i stedet for at flyve, er størst i Region Sjælland.

Kun hver tredje pensionist er villig til at rejse mere med toget i stedet for at flyve på rejser i Europa, hvilket er markant lavere end for lønmodtagere og studerende.

Der er en vis sammenhæng mellem rejsefrekvens med kollektiv transport og villigheden til at rejse mere med toget i stedet for at flyve. De, der ’sjældent’ eller ’aldrig’ rejser med kollektiv transport, er således væsentligt mindre villige til at tage toget i stedet for at flyve.

Der er også en sammenhæng mellem bilejerskab og lysten til at tage toget i stedet for at flyve. De, der ikke har bil og/eller adgang til at låne en bil, er således langt mere villige til at tage toget i stedet for at flyve. Det skyldes blandt andet, at andelen, der i forvejen rejser ofte med toget, er væsentligt større i denne gruppe.

Generelt om undersøgelsen

Med undersøgelsen sætter Passagerpulsen blandt andet fokus på de muligheder og potentialer, der er i den kollektive transport. Passagerpulsen har stillet et bredt, repræsentativt udsnit af danskerne en række spørgsmål, blandt andet hvilke forhold der er vigtigst i den daglige transport, hvor de helst ser forbedringer i den kollektive transport, og hvad de mener, der skal gøres ved trængslen i de store byer.

Rapporten er ganske omfattende, fordi mange af resultaterne vises fordelt på både alder, region, rejsefrekvens, erhvervssituation og i nogle tilfælde helbred.

I starten af rapporten finder du en oversigt over nogle af de centrale resultater samt vores anbefalinger. Nogle af de centrale resultater er:

  • 48 procent af danskerne er tilfredse med den kollektive transport i Danmark generelt – det er det højeste niveau, siden Passagerpulsen startede med at måle i 2014. I 2016 var tallet kun 41 procent.
  • Pålidelighed, hastighed, sikkerhed, fleksibilitet og pris er de mest betydningsfulde forhold i relation til danskernes daglige transport. Kollektiv transport vurderes generelt til at være dårligere til at opfylde disse behov end bilen.
  • 7 ud af 10 danskere vil rejse mere med kollektiv transport, hvis der sker forbedringer – 3 ud af 10 vil rejse en del eller meget mere. Billigere billetter, lettere adgang til kollektiv transport fra bopæl og hyppigere afgange er de 3 forhold, der har størst betydning for, at flere vil rejse mere med kollektiv transport end i dag.
  • Hver femte af danskerne oplever ofte eller daglig trængsel på vejene i og omkring de store byer. Flest peger på udbygning af den kollektive banetrafik som en løsning på problemet. Herefter peges der på udbygning af vejnettet og prioriterede busbaner som de vigtigste løsninger.
  • Cirka 4 ud af 10 danskere vil gerne rejse mere med toget i stedet for at flyve eller køre i bil på rejser i Europa. Kortere rejsetid, billigere og enklere billetkøb, færre skift og bedre komfort er de forhold, som kan få flest til at skifte bilen eller flyet ud med toget på ferierejser i Europa.