28 flere dræbte i trafikken i 2019 end i 2018

199 personer blev dræbt i trafikken i 2019, og det er 28 flere end året før, viser en ny rapport fra Vejdirektoratet.

Rapporten viser, at i 64 procent af tilfældene var trafikanterne uopmærksomme eller havde ikke set sig godt nok for.

Trafikanter påvirket af spiritus, stoffer eller medicin fylder også en større rolle i dødsulykker end tidligere. Sidste var 56 procent af de involverede påvirket, og det tal har ikke været så højt siden 2011.

Af de 199 dræbte personer var 96 i personbiler eller varebil, 40 var på motorcykel eller knallert, 31 var på cykel, 30 var fodgængere og 2 var i lastbil eller sættevogn.

Nils Grøngaard fra RBT skriver i den anledning:

Tabellen over ulykker med dræbte eller tilskadekomne fordelt på de involverede trafikarter giver et godt overblik. Som det ses kommer sammenstød mellem cykel og bil på en andenplads, tæt efter bil/bil sammenstød. I betragtning af biltrafikkens dominerende volumen er det meget sigende.
Fra Vejdirektoratets rapport, s. 13.

Derudover hæfter jeg mig ikke mindst ved at flest lette trafikanter kommer til skade/bliver dræbt i byer, men at 40% af de dræbe cyklister mister livet på landet. Rapporten præsenterer det lidt kluntet, men det giver god mening, at der sker langt flest uheld i byerne (hvor der er langt flest cyklister og gående), men at uheld uden for byerne generelt er mere alvorlige (pga. bilernes højere hastigheder og dårligere cykelinfrastruktur, samt nok også mindre opmærksomhed på/respekt for cyklister blandt bilister).

For  mig ret bemærkelsesværdigt blev 8 ud af 31 dræbte cyklister i 2019 kørt ned bagfra på lige vej. Det synes jeg er voldsomt mange, og det er en situation hvor cyklisten kan gøre meget lidt for at beskytte sig. Man kan jo ikke kigge sig tilbage hvert 10. sekund… Vi ser her selvfølgelig på små tal, så tilfældige udsving kan spille ind, men jeg synes at der er grund til at holde øje med denne type af ulykker.

Jeg underviser selv på Rudolf Steiner-skolen i Kvistgård ved Espergærde, og hørte netop forleden dag en håndfuld kollegaer tale om cykling og trafikken på Kongevejen (Hørsholmvej, hedder den vist formelt), som går lige forbi skolen, og som jeg ofte selv cykler et par kilometer ad på vej til/fra arbejde. Mange af mine kollegaer har tidligere boet i København, men er så flyttet op mod Helsingør, Gurre, m.m., og jeg kan konstatere, at deres oplevelser svarer til mine egne: Der bliver kørt stærkt (hastighedsgrænsen er 70 km/t, også ud for skolen!), der mangler egentlige cykelstier (er kun afstribet cykelbaner) og store lastbiler og busser pløjer rutinemæssigt forbi en uden hensyn til sidevind, sprøjt fra våde vejbaner, m.m. Så til de hastighedsoverskridelser, Leif nævner, kan føjes for høje hastighedsgrænser samt dårlig cykelinfrastruktur.

Det er tydeligt, at cykeltrafikken ikke må koste ret meget, hvorfor der laves cykelbaner frem for egentlige -stier, ligesom belægningen på cykelstier eller i kanten af vejene ofte er ringere end på selve vejbanerne. Dertil kommer så det ødelæggende paradigme om, at langsom cykeltrafik er sikker cykeltrafik: Man skal bare bremse cyklisterne ned, tvinge de uansvarlige snøbler til at blive opmærksomme og holde tilbage for bilerne, så bliver alt godt. Så cyklisterne pålægges vigepligt overalt (man kan jo bare trække cykelstien 10 m. væk fra kørebanen, så kan cyklister langs Kongevejen pålægges at holde tilbage, om så det bare gælder indkørslen til den lokale Rema), der opsættes bomme (hvor sporene i græsset vidner om, hvor irriterede mange cyklister er over dette!), osv.

Endelig er der bilisternes ringe forståelse, eller i nogle tilfælde åbenbare disrespekt, for cyklister. Jeg cykler fx tit ad Kellerisvej, en mindre, noget snoet og bakket vej, og oplever især om morgenen utroligt tit at blive overhalet af biler på steder, hvor de ikke har skyggen af chance for at se evt. modkørende trafik. Der er selvfølgelig også dem, der overhaler unødigt tæt, samt de mange, der ikke blænder ned, når det er mørkt (hvilket dog sikkert også tit skyldes, at uopmærksomhed eller bilister der undervurderer, hvor meget de faktisk blænder).

På den baggrund er det ikke så sært, at cykeltrafikken udenfor de store byer mig bekendt har været faldende i mange år.