Husk mulighed for cykelmedtagning i nyt DSB materiel

Til Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg

Nyt materiel til DSB, husk mulighed for cykelmedtagning

Netværket for bæredygtig trafik er opmærksom på mødet fredag den 16. december mellem udvalget og DSB om status for planlægningen af indkøb af fremtidens tog mv. jf. denne dagsorden.

Vi skal i den anledning gøre opmærksom på det meget vigtige forhold, at der i fremtidens materiel bliver god plads til cyklemedtagning. Det gælder i såvel regional- og fjerntrafikken som i den internationale trafik.

Cykelmedtagning har for længst vist sin store betydning, ikke mindst i den københavnske S-togstrafik, hvor indretning af store flexområder til cykler, og gratis cykelmedtagning har medført en stigning i passagertallet på 10 %, hvor den manglende billetindtægt på cyklerne opvejes mange gange af de øgede indtægter på de cykelmedtagende passagerer.

Det er såvel i pendlertrafikken som udflugtstrafikken at cykelmedtagning er af stor betydning for en miljø- og klimavenlig trafik, som et særdeles effektivt alternativ til biltrafik.

Men også som en del af turisterhvervet, hvor cykelturismen er i stadig stigning, er cykelmedtagning en nødvendighed. For tyske cykelturister er cykelmedtagning på tog det mest afgørende forhold, når cykelferien planlægges. Cykelmedtagning skaber adgang på tværs af landet og – ikke mindst – mellem udlandet og Danmark.

Mulighederne for cykelmedtagning er i dag stærkt begrænset i regional- og fjerntrafikken og ikke eksisterende i den internationale trafik. Også over Storebælt er muligheden for cykelmedtagning reelt ikke eksisterende på grund af de meget begrænsede pladsforhold.

Vi skal derfor opfordre udvalgets medlemmer til overfor DSB at kræve, at de nye tog indrettes med tilstrækkeligt store flexarealer med indretning til cykelmedtagning.

Der er masser af eksempler på nye togtyper, der har muligheder for cykelmedtagning, hvilket bl.a. kan ses i mange nye tyske regional- og fjerntog.

Med venlig hilsen

Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi

Ivan Lund Pedersen, NOAH Trafik

Lasse Jesper Pedersen, Danmarks Naturfredningsforening

Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen i Danmark

Klaus Bondam, Cyklistforbundet

Jesper Pørksen, Dansk Cykelturisme

Kjeld A Larsen, Rådet for Bæredygtig Trafik

>> Læs brevet som pdf