Flyt internationale passagerer til jernbanen: Brug det europæiske jernbane år 2021 til at give resultater

ÅBENT BREV FRA 36 MILJØGRUPPER TIL EU-TRANSPORTMINISTRENE FORUD FOR RÅDSMØDET DEN 3. JUNI 2021 

Flyt internationale passagerer til jernbanen: Brug det europæiske jernbane år 2021 til at give resultater

Kære transportministre, kære Benny Engelbrecht!

Som transportminister møder du snart dine kolleger fra hele Europa på et EU-transport ministerrådsmøde den 3. juni for at diskutere fremtiden for jernbanerne. Det Europæiske Jernbane år 2021 er en enestående mulighed for EU og de nationale regeringer til at øge betydningen af internationale passagertog i Europa. 

Det Europæiske Miljøagentur har beskrevet jernbanerne som den mest bæredygtige måde at bedrive motoriseret personbefordring. 

Vi opfordrer dig til at gøre tog til det åbenlyse rejsevalg for folk i Europa: Europa har brug for et attraktivt og tæt netværk af internationale langdistancetog, herunder hyppige dag- og nattog, der dækker større afstande. 

Meningsmålinger viser, at folk i Europa er villige til at skifte fra fly til jernbane – selv ved internationale rejser. Det er dit ansvar at få den ændring til at ske. EU-borgere kræver attraktive forbindelser, bekvem rejsetid, rimelige priser, nemme bookingsmuligheder og gode passagerrettigheder. Dette kræver fair markedsforhold for jernbanerne sammenlignet med flyselskaber og vejtransport. 

I sin foreløbige rapport identificerer the International Passenger Rail-platform mange udfordringer inden for kundeoplevelser og digitalisering, tjenester, infrastruktur og forhold indenfor de lovgivningsmæssige rammer. Alligevel ser vi vigtige svagheder (f.eks. ingen omtale af lige vilkår på tværs af forskellige transportformer) og ingen konkret handling.

For at gøre det europæiske jernbaneår til en succes opfordrer vi dig og dine kolleger til at drøfte og tilslutte sig følgende foranstaltninger på jeres ministerrådsmøde:

1) Forpligtelse til mindst 30 nye Europæiske internationale hurtigtog ruter og nattog mellem 2021 og 2025 og andre hurtigtvirkende serviceforbedringer så vi kan komme frem imod en egentlig europæisk køreplan

2) Start et finansieringsprogram for interoperabelt rullende materiel og sovevogne

3) Sørg for at deling af realtidsdata og billetsalg bliver obligatorisk for alle jernbaneoperatører 

4) Reducer gebyrer for brug af skinnerne for internationale tog og udfas tilskud til luftfartsindustrien og stop de korte flyruter

5) Øg de offentlige investeringer, så huller i den europæiske infrastruktur kan lukkes og moderniser den eksisterende jernbaneinfrastruktur 

Uden samordnet og resolut politisk handling vil det europæiske jernbane år ikke gøre meget for at genoplive togenes værdi for Europa, netop på det tidspunkt, hvor vi har mest brug for dem. Efter mange års forsømmelse er det tid til at investere i en sektor med en lys fremtid. 

Med venlig hilsen 

36 miljøgrupper i Europa, heriblandt Rådet for Bæredygtig Trafik og Back-on-Track

>> Se hele brevet som pdf, inkl. fem korte bilag og hele listen af underskrivere