Nej til en Egholm motorvej

Høringssvar til Vejdirektoratet og Folketingets Transportudvalg

Vedrørende en evt. ekstra motorvej ved Aalborg i Egholmlinjen.

Ved læsning af det omfattende materiale er der et spørgsmål, der trænger sig på. Det er: Hvad er problemet, der skal berettige til brug af op til 5,8 mia. kroner?

Det virker som om baggrunden primært drejer sig om uheld forårsaget af telefonsnak, indstilling af GPS eller radio, spisning, drikning, opsamling af ting fra gulv eller handskerum, snak med medpassagerer og andre såkaldte hændelser, såsom tabt gods og manglende brændstof, der kan resultere i uheld og kortvarige hastighedsreduktioner. Sådanne hændelser skyldes normalt uopmærksomhed, for høj hastighed og generelt manglende omtanke. Man må lære at surre sit gods og effekter ordentlig fast på køretøjet og huske benzin/diesel i tanken og strøm på batteriet.

”Kør bil, når du kører bil”, som et slogan fra Rådet for Sikker Trafik lyder. Se mere her.

Det kan ikke være meningen, at samfundet skal bruge så mange penge på at bygge 20 km. motorvej, som samtidig vil ødelægge natur, forøge CO2-udslippet og luftforureningen og påføre nye områder store støjbelastninger, blot fordi folk ikke optræder ansvarligt som førere af motorkøretøjer.

Trafikmængder før COVID-19

Vejdirektoratet har venligst på opfordring sendt oplysninger om trafik time for time i Limfjordstunnelen i en typisk uge i 2019.

Eftersom det er afgørende oplysninger for at vurdere, hvad der er af problemer, burde det have fremgået af det omfattende høringsmateriale.

Eftersom kapaciteten på en 6 sporet motorvej er op til 6.900 biler pr. time i hver retning kan man se at der ikke på noget tidspunkt er trafik nær dette niveau.

Det er også værd at huske, at trafikken i ”spidstimen” primært består af pendlerbiler med i gennemsnit 1,05 person pr. bil. Denne centrale oplysning findes heller ikke i høringsmaterialet, men er indhentet hos Transportvaneundersøgelsen.

Det er en ekstrem dårlig udnyttelse af den dyre infrastruktur vi her er vidne til.

>> Læs hele høringssvaret fra RBT og NOAH

>> Se alle høringssvar