En bøn til Folketingets partier: Vi har store veje nok

Skån befolkningen for nye vejanlæg for omkring 100 mia. kr. som vil ødelægge/forringe, naturværdier, landbrugsarealer, bysamfund, forstærke butiksdøden og tvangsforflytte mange borgere. Tusinder af borgere lever nu i frygt for at en motorvej i deres nærområde vil gøre deres huse usælgelige eller miste stor værdi.

Dertil kommer, at de vil betyde voldsomme støj- og andre miljøbelastninger, stimulere centraliseringen og undergrave alle målsætninger om reduktion af energiforbruget og CO2-udledningerne.

At sige stop for flere store veje er ikke noget, som kun miljøfolk kan finde på at foreslå:

Nu har vi veje nok”

I dag har samfundet veje nok, mener Per Milner, der om nogen har forsynet Danmark med asfalteret infrastruktur”. “Der er grænser for hvor mange veje dette lille land kan anlægge. Nu er der brug for at bygge en ordentlig planlægning op omkring biler og baner. Det er tungt at bruge jernbanen og de store veje. Systemet bør fremstå fleksibelt og kundevenligt. Det skal være let køre hen til stationen, parkere bilen og tage toget ind til byen,”siger Per Milner.

Det sagde den navnkundige, nu afdøde, vejdirektør Per Milner i et interview af Birgitte Marfelt i Ingeniøren den 6. oktober 2006. Se det. Han fik næsten altid sin vilje og sine veje overfor en lang række ministre og regeringer. Derfor er det snart sjældent, at man i Danmark ikke kan høre trafikstøj.

Med venlig hilsen, NOAH-Trafik, v/ Bente Hessellund Andersen og Ivan Lund Pedersen

>> Se hele skrivelsen (pdf)