Leder i Information: Regeringen ruller asfalt ud over hele landet som valgflæsk. Bvadr!

D. 15.3. af David Rehling

Trængsel på motorveje skyldes, at biler er blevet favoriseret. Flere og bredere motorveje vil ikke hjælpe, men går stik imod den klimabevidsthed, som unge over hele verden i dag strejker for.

Skizofreni er det. I dag, fredag, strejker unge i 1.693 byer verden over for at få ældre generationer til at tage ansvar for en udvikling, som klima, miljø og biodiversitet kan holde til. Samtidig har VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti indgået en aftale om at bruge milliarder af kroner på en udvikling, der går stort set stik modsat af, hvad de unge kræver.

Af de 112 milliarder, som partierne har aftalt at bruge på infrastruktur mellem 2021 og 2030, går størstedelen til flere motorveje, større motorveje, nye omfartsveje – og så er der i øvrigt afsat en lille milliard til en ulønsom jernbaneforbindelse fra Vejle til Billund, hjemme i DF-formand Thulesen Dahls valgkreds.

Kyniske iagttagere har set de mange milliarder hældt ud med asfalt i alle dele af landet som valgflæsk op mod det forestående valg. At der er tale om politisk fidus, ses også af, at Dansk Folkeparti ved at gå med i motorvejsorgiet samtidig bryder det forlig om en togfond, som DF i 2013 indgik med Thorning-regeringen. Morgenavisen Jyllands-Posten jubler torsdag: »DF er vendt tilbage til blå blok«.

Motorveje skaber med sikkerhed behov for flere motorveje

’Trængselsproblemer’ bruger VLAK og DF som forklaring på de mange nye milliarder til veje. I tavshed forbigår de, at denne trængsel er fremkaldt ved, at folketingsflertal i mere end ti år har gjort det stadigt billigere at købe og køre i bil, samtidig med at den kollektive trafik er blevet forsømt.

Resultat: Husstandene køber flere biler og kører mere i dem, de allerede har. Og som trafikforskere har faktuelt belæg for at påpege: Medmindre der aktivt gøres noget for at dæmpe bilkørslen, f.eks. trængselsafgifter, vil ny vejkapacitet hurtigt blive spist op.

For 30 år siden – under de store debatter om først Storebæltsforbindelsen, siden Øresundsforbindelsen – blev den britiske trafikforsker John Whitelegg inviteret til danske konferencer for at fortælle om internationale erfaringer med motorvejsbyggerier i stor skala. Whitelegg sammenfattede disse erfaringer i denne sætning: »Det eneste, man med sikkerhed kan sige om motorveje, er, at de skaber behov for nye motorveje«.

At Storebæltsforbindelsen har banet vej for, at det i VLAK-DF forliget indgår, at der skal afsættes penge til nærmere undersøgelser af en bilbro over Kattegat, ville Whitelegg notere som endnu en bekræftelse.

Motorveje fremmer byspredningen, tilplastrer naturen og belaster miljøet. Alt dette bidrager til yderligere drivhuseffekt. Alvoren i klimaudfordringen synes slet ikke at befinde sig i det VLAK-DF’ske politiske beslutningsrum.

Håbet er, at de unge med deres globale aktion formår at trænge ind i det.

>> Se lederen i information