Egholm motorvej komplet unødvendig og skadelig

Høringssvar fra RBT og NOAH Trafik til VVM om Egholm motorvejen.

I dette ret omfattende og grundige høringssvar tillader vi os at komme hele vejen rundt i argumenter for hvorfor der (angiveligt) er brug for dette meget dyre vejanlæg. Hvorfor det er økonomiske uforsvarligt. Hvorfor der er mange andre og bedre løsninger på trafikken omkring Aalborg. Og ikke mindst hvorfor at øget støj og skader på landskabelige værdier må få stoppet dette tossede projekt.

Vi håber med vores indsigelse at være iblandt rigtig mange indsigelser, som tilsammen kan gøre det svært for Vejdirektoratet og politikerne at fortsætte projektet.

>> Se vores høringssvar (som pdf)