Foto: Wikipedia

Drop Egholm forbindelsen. Giv i stedet aalborgensere en kontant præmie for at krydse fjorden på cykel

Bestyrelsesmedlem i Rådet for Bæredygtig Trafik John Gade har fået optaget et debatindlæg i Nordjyske.

Han skriver bla.:

Der er ikke undersøgt ét eneste alternativ til Egholmforbindelsen, som ikke vedrører biler. Det er imidlertid kendt, at størstedelen af trængslen i Limfjordstunnellen skyldes lokal transport. Kunne vi finde en simpel og klimavenlig løsning, som derudover har en række positive effekter? Hvad nu hvis man kunne formå aalborgenserne at cykle over Limfjorden? Kunne vi ligefrem gøre det attraktivt? (…)

(Mit) Forslag går ud på at belønne cyklister, der i myldretiden på hverdage – og kun myldretiden – krydser Limfjorden, med 40 skattefri kr. hver vej, og at staten samtidig bygger ikke én (som Aalborg planlægger) men 2 ekstra, højklassede og overdækkede cykelstier med ligeledes højklasset (dvs niveaufri kryds) og gerne overdækket sti-tilslutning 1-2 km på hver side. De knap 8 mia., som Egholmforbindelsen koster, ville dække broer, stier og belønning for godt 11.000 cyklistpassager alle hverdage i 50 år – og Aalborg Kommune ville spare 100-200 mio., der kunne bruges i hjemmeplejen, foruden kommunens andel i Egholm omfartsvejen. I øjeblikket krydser 4.500 cyklister Limfjorden på et hverdagsdøgn, men langt fra alle i myldretiden.

>> Læs hele debatindlægget i Nordjyske