Danmarks fremtidige Trafik-planlægning

Workshop om Danmarks fremtidige Trafik-planlægning

Fælles NGO-initiativ: Udformning af trafikvision og konkret forslag til plan for trafikinfrastrukur for
Hovedstadsområdet / Sjælland til afløsning af det historiske NGO-initiativ Fingerplanstrukturen fra
1947. Sted: Rådhuspladsen 77, fælles lokaler for Miljøpunkt for Indre By og Christianshavn og
Indre By Lokaludvalg. Arrangør: Rådet for Bæredygtig Trafik.

>> Power-pointoplæg om en visionær trafikinfrastruktur på Sjælland ved Kjeld. A. Larsen