Høringssvar Ny Ellebjerg-Ringsted

Høringssvar til Trafikstyrelsen vedrørende ny jernbane Ny Ellebjerg-Ringsted.
Bl.a. foreslås den påtænkte station Køge Nord flyttet længere mod syd således at der er bedre skiftemuligheder til de andre jernbanestrækninger.

>> Se høringssvar af 21. januar 2010