Bæredygtige trafikinitiativer i udvalgte europæiske byer

Heldigvis er det sådan, at der findes eksempler til inspiration for bæredygtige trafikinitiativer ude omkring i Europa. Vi har udvalgt nogle eksempler, og listen er naturligvis ikke komplet. Listen er hentet fra et RBT notat, der tager udgangspunkt i en oversigt over trafikmål og skitserede handlingstiltag fra den nylig vedtagne Kommuneplan 2019.  Dernæst skitseres trafikvisioner og bæredygtige trafikinitiativer fra en række udvalgte byer i Europa, som Københavns kommune kan lade sig inspirere af:

Introduktion af betalingsring eller roadpricing – Oslo, London, Stockholm

Udbygning af den skinnebårne trafik på overfladen via letbaner – Oslo, Bergen, Stockholm, Berlin, Essen

Udbygning af flere forskellige kollektive transportformer på samme tid, dvs. ikke som i København primært at satse på et metrosystem og samtidig reduktion af buskapacitet og buslinjer med begrundelsen parallelkørsel med nye metrolinjer – Oslo, Bergen, Stockholm, Berlin, Essen, Paris, London

Reduktion af bilejerskab og bilkørsel – Oslo, Bergen

Introduktion af trafikøer, superblocks – Barcelona, Gent

Omdannelse af bilgader til cykel- og gangarealer og anden byaktivitet – Oslo, Berlin, Paris, London, Amsterdam, Gent, Barcelona

Introduktion af 30 km/t zoner – Oslo, Bergen, Berlin, London, Amsterdam, Gent, Barcelona

Introduktion af nulemissionszoner for persontransport – bl.a. anbefalet af Rådet for Grøn Omstilling – London

Elektrificering af transporten, uden brug af ikke-bæredygtig biomasse – Oslo, Bergen

Turiststrategi: reduktion eller loft over tilrejsende turister med fly og krydstogtskibe, turistrundfart via turistbusser og overnatningskapacitet – Amsterdam

Introduktion af krav om beregning af en lokalplans samlede klimaaftryk – anbefalet af Arkitektforeningen

>> Se hele det interessante notat

>> Se tabellen med oversigt over Europæiske initiativer