Foto: Dansk Fjernvarme, Niels Rosenvold

København bør satse på grøn energi og ikke træflis

32 grønne organisationer fra USA og Europa opfordrer i et åbent brev københavnske politikere til at udfase træflis og i stedet satse på grøn energi fra varmepumper, solvarme og geotermi

Rådet for Bæredygtig Trafik er gået sammen med en række andre organisationer om dette initiativ.

Vi siger: Det er på høje tid, at København påtager sig ansvaret for, at Danmarks hovedstad fremover bruger grøn energi.

»Derfor opfordrer vi politikerne i København til at lægge en plan for, at træbaseret biomasse i fremtiden i fremtiden ikke skal være kernen i Københavns energiforsyning.«

Det skriver Verdens Skove, Danmarks Naturfredningsforening København og 30 andre NGO’er fra ind- og udland i en indtrængende appel til københavnske politikere, hvor vi understreger, at det er på tide, at Danmarks hovedstad tager ansvar for, at byen fremover bruger reelt grøn energi.

Med Amagerværkets nylige omstilling fra kul til biomasse er en stor del af fjernvarmen i København nemlig nu baseret på energi fra træflis og træpiller. Med et forventet forbrug på én million tons træflis årligt vil Amagerværket alene sluge, hvad der svarer til halvdelen af Danmarks produktion af flis.

Træflis fra Amazonas

Træflisen vil dog i høj grad være importeret fra udlandet. Afsløringer på TV2 kunne tidligere i år vise, at en del af byens biomasse nu kommer fra Brasilien i afskovningstruede Amazonas.

»Amagerværket har en forventet levetid på knap 30 år, men så længe kan vi ikke vente på at få reelt grøn energi i København. Klimaudfordringen kræver, at vi får indfaset klimaneutrale energikilder nu«, siger Andreas Petersen fra Verdens Skove.

Han nævner selv varmepumper, solvarme og geotermi som eksempler på energikilder, der bør satses på.

Andreas Petersen gør opmærksom på, at Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) selv har oplyst, at de også importerer biomasse fra Letland og Estland.

Træflis fra de baltiske lande

En række grønne organisationer fra Baltikum står bag henvendelsen.

Martin Luiga fra den estiske NGO Estonian Forest Aid, stiller sig uforstående til at København brænder så meget importeret biomasse.

»En grøn by har et ansvar for, at dens egen udvikling ikke bidrager til at forværre miljøsituationen i regioner, der har problemer i forvejen«, siger han i en fælles pressemeddelelse.

»Det vil være bedst, hvis København undlader at importere biomasse fra Estland i fremtiden. Skovene i mit land er nogle af EU’s mest intensivt udnyttede. Fortsætter hugsten som nu kan skovene om et årti forvandles til en kilde til udledning af CO2«, siger Martin Luiga.

Miljøorganisationer fra syv lande står bag

Det åbne brev fra de 32 miljøorganisationer fra Danmark, Estland, Letland, Tyskland, USA, Belgien og Holland til Københavns Borgerrepræsentation kommer efter lang tids debat om dansk biomasseforbrug.

Der er bred enighed blandt grønne NGO’er i Danmark om, at forbruget af biomasse til energiformål bør sænkes markant.

»København bryster sig af at være en ‘verdensby med nationalt og globalt ansvar for de bæredygtige byløsninger’. Derfor virker det selvmodsigende, at København i så høj grad bidrager til et dansk biomasseforbrug, der globalt er langt fra bæredygtigt og lægger pres på skove i udlandet«, siger Andreas Petersen fra Verdens Skove.

>> Se brevet til medlemmerne af Københavns Borgerrepræsentation