60.000 underskrifter for nattog sydpå – handling påkrævet

Til transportordførerne og Folketingets Transportudvalg!

I november 2018 afleverede undertegnede 42.000 underskrifter for nattog til Folketingets Transportudvalg. Nu har endnu flere danske og svenske tilsluttet sig. Ønsket er at få et klimavenligt alternativ til flyvning.

I Sverige har underskrifterne ført kontante resultater med sig, idet den nye regering netop har afsat 50 mio. SEK i 2019 til forundersøgelser, så svenskerne snarest muligt kan rejse med nattog sydpå. Vi ser dette som en oplagt mulighed for at gen-introducere nattog fra København-Odense-Kolding sydpå, da et samlet sydskandinavisk nattogskoncept vil kunne opnå betydelige synergier og dermed på kort sigt blive både klimamæssigt og økonomisk bæredygtigt. Men der må handles hurtigt, og DSB bør allerede nu melde sig for at vise den danske interesse. Ellers risikerer vi at svenskerne kører med dagsordenen, og at danske ønsker bliver tilsidesat i en fremtidig model.

Vi opfordrer derfor transportordførerne og Transportudvalget til – på trods af valgtravlhed – at give DSB et hurtigt og positivt signal, der siger:

– DSB skal indlede konkrete forhandlinger med fx SJ og ÖBB om nattog, så dette alternativ til flyvning sydpå kan etableres så snart det er teknisk muligt.

– DSB skal fremlægge en ti-årsplan for økonomien for denne aktivitet, og anslå hvilket behov der evt. vil være for at subsidiere driften i en overgangsperiode.

– Det kan fra ministeriets side beregnes hvor mange flyrejser et sådant nattog kan overflødiggøre. Et tilskud til forundersøgelser på linje med det svenske tilskud bør også overvejes.

Rådet for Bæredygtig Trafik (v/ Poul Kattler og Kjeld A. Larsen), Vedvarende Energi (v/ Gunnar Olesen), NOAH (v/ Jacob Sørensen).

>> Se svenskernes beslutning

>> Se hvad der blev sagt ved overrækkelsen af de 42.000 underskrifter, og se ministerens og DSB’s svar på transportudvalgets spørgsmål efter overrækkelsen i november.

>> Se denne henvendelse som pdf-fil