Årsberetning for 2018-19 er klar

Generalforsamlingen er vel overstået.

Det er blevet en temmelig omfattende beretning. Den giver til gengæld et godt overblik over de mange arbejdsområder Rådet for Bæredygtig Trafik har haft under behandling i beretningsåret.

Beretningen behandles på generalforsamlingen onsdag d. 24.4. kl. 17-19, som holdes hos Afrika Kontakt, Wesselsgade 2, indgang fra hjørnet, mødelokalet inde bagved til venstre.

>> Årsberetning

Generalforsamlingen følger vores standardvedtægter, som ses her.

Der er fra formandsskabet side også udarbejdet et forslag til arbejdsprogram for 2019-20, som ses her. Det skal behandles ved generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamlingen er rundsendt forlængst. Alle medlemmer er vel mødte, og nye kan dukke op og klare kontingentet på stedet.