Urimelig behandling af kollektiv trafik

Urimelig behandling af kollektive trafikanter, mens biltrafikken forkæles

Benzinen skulle i dag koste ca. 36 kr. pr. liter hvis bilister siden 1980 havde fået af grovfilen på samme måde som bus- og togpassagerer. Opfordring til at halvere taksterne, udbygge servicen og sætte benzin- og dieselafgifterne i vejret.

>> Åbent brev af 15. februar 2010 til Folketingets partier