Transportøkonomiske enhedspriser tegner et idyllisk billede

Til Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg og kopi til Danske Regioner og Kommunernes Landsforening

Hvis man overfladisk kigger på de officielle Transportøkonomiske enhedspriser ser det fint ud. Her er tidsforbruget for kollektive trafikanter vurderet højt.

Et flygtigt blik på taksterne afspejler desværre ikke, at kollektive trafikanter er meget tidsmæssigt sårbare, fordi de ofte har et kompliceret rejseforløb med bl.a. ventetid, skjult ventetid, skiftetid m.m. Som bilist kan man bare køre afsted på ethvert tidspunkt uden ventetid og skiftetid.

Mens biltrafikkens forsinkelse udregnes ved at sammenligne med en optimal situation som eneste bil på vejen, beregnes forsinkelse for busser kun som den ekstra tid der bruges udover den køreplanlagte tid, som er afstemt efter den dårlige fremkommelighed på grund af mange biler.

De bilister der sinker bussen er altså forsinkede, men ikke passagererne i bussen. Der er altså god plads til hokus-pokus, så bilisterne i praksis favoriseres; men ved at kigge på nogle af tallene kan kan ikke desto mindre henvise til at det ikke er tilfældet…

Det lyder urimeligt, men er den måde hvor forskellige trafikantgrupper behandles helt forskelligt.

>> Se henvendelsen (PDF)