Transporten skal også bidrage

Kommentar af Kjeld A. Larsen til nedennævnte artikel af Jørgen E. Olesen

Se kommentaren Transporten skal også bidrage