Trafikvalg i København

Trafikhøringen er afholdt med et vellykket forløb.
Folder om mødet med 20 trafikspørgsmål til politikerne er stadig lige aktuel.

>> Se den her (pdf-fil)

Får vi reduceret bilkørsel, bedre forhold for cyklister og fodgængere, mere kollektiv trafik og renere luft efter kommunalvalget den 15. november ?

>> Se indledningsoplæg ved trafikhøringen af Kjeld A. Larsen

>> Se “En trafikpolitisk vision for København” oplæg ved trafikhøringen af trafikforsker, professor Lise Drewes Nielsen

>> Se politikersvar på trafikspørgsmål stillet ved høringen den 29. september 2005.

Som opfølgning på trafikmiljøugen (uge 38) afholder RBT denne høring.

En bys trafikbelastning afhænger af, hvilken trafikpolitik stat og kommune fører.

Det er ikke noget, der bare kommer af sig selv på grund af ”udviklingen”.

På hverdage kører der i døgnet ca. 700.000 motorkøretøjer over kommunegrænsen.

Det er 50 % flere end i 1980.

Dette tal vil fortsætte med at stige, medmindre kommunen ændrer politik.

Biltrafik fylder byen op, skaber støj, luftforurening, trafikulykker og dårlig fremkommelighed for busser, cyklister og fodgængere. Meningsmålinger viser klart, at flertallet af københavnerne ønsker at få reduceret biltrafikken.

Morgendagens trafik i Købehavn bestemmes af de politikere, der vælges ved kommunalvalget den 15. november i år. For at få styr på, hvad de politiske partier mener om emnet, afholder Rådet for Bæredygtig Trafik dette debatmøde.

Mødet indledes med et oplæg af trafikforsker, professor Lise Drewes:
“Udfordringer til fremtidens trafikpolitik – hvordan kan der sættes grænser for automobiliteten?”

Derefter er der debat med repræsentanter for de partier, der stiller op til kommunalvalget i København.

Politikerne har på forhånd fået stillet 20 spørgsmål om Københavns trafik. Spørgsmålene kan ses her.

Deltagere:

Mogens Lønborg, Det konservative Folkeparti,Lilian Bliksby, Venstre, Bo Asmus Kjeldgaard, SF, Jacob Hougaard, Socialdemokraterne, Karin Storgaard, Dansk Folkeparti, Mikkel Warming, Enhedslisten, Anders Thomsen, Det Radikale Venstre

Mødet arrangeres i samarbejde med De Københavnske Lokalråds Koordinationsudvalg.