Information og transportformens etiske udfordring

LÆSERBREV

Her kommer RBT’s råd til temaet for et nyt rejsetillæg

I forlængelse af chefredaktør Rune Lykkebergs redegørelse for Informations omlægning vil jeg slå et slag for endnu en nyorientering. Det drejer sig om den etiske udfordrings fælde, som vi som avis, individer og samfund tit må forholde os til, men alligevel vælger passivt at falde i, med uetiske investeringer og handlinger som resultat.

I det følgende eksempel drejer det sig om modsætningen mellem på den ene side miljøets beskyttelse på længere sigt og på den anden side den kortsigtede investering, indtjening og rejseoplevelsesforventning.

Information har landets fornemste miljø- op klimajournalist, navnet behøver jeg ikke at nævne, som jævnligt gør os klogere på de faretruende globale ændringer. Men samtidig ser Information sig nødsaget til – på grund af dejlige annonceindtægter – via det hyppigt udgivne rejsetillæg at opfordre sine læsere til at hoppe ombord på det mest klimabelastende transportmiddel, flyet, for at nå ikke blot oversøisk beliggende, men også tæt beliggende europæiske destinationer.

I Rådet for Bæredygtig Trafik (RBT) arbejder vi blandt andet på at få opbygget og opgraderet internationale togforbindelser, herunder nattog. Det er en sej kamp, hvor vi både bearbejder Europa-Parlamentet, Nordisk Råd og danske politikere. Men den afgørende sejr vil først være i syne, når kravet kommer massivt nedefra fra potentielle brugere af togrejseformen.

I Kina har man i løbet af en historisk kort årrække opbygget mere end halvdelen af verdens mest moderne togsystem i form af højhastighedstog: Alle provinshovedstæder på det kinesiske kontinent kan nu nås med denne rejseform.

Tænk om vi i Europa, sådan som det siden EU’s oprettelse har været hensigten, havde gjort alvor af at forbinde Europas hovedstæder med et velfungerende togsystem, også udstrakt til de europæiske lande i Østeuropa, som ikke er medlemmer af EU, herunder til russiske byer.

Hyppige og hurtige togforbindelser – som udgangspunkt for at skabe kendskab til og måske venskab mellem befolkninger i Europas lande – kunne ses som et mere givtigt alternativ til den intereuropæiske oprustning, som vi nu konfrontatorisk er i gang med.

Så her kommer RBT’s råd til temaet for et nyt rejsetillæg: Hvilke destinationer i Europa kan den nysgerrige rejsende nå via eksisterende togforbindelser, og hvad kan opleves på disse destinationer?

RBT kan med sine vidende togeksperter bidrage til et sådant tillæg. Og vi behøver ikke at blive belønnet med andet end glæden ved at bringe os et lille skridt i retning af en mindre klimaudfordret klode.

Kjeld A. Larsen er formand for Rådet for Bæredygtig Trafik.