Høringssvar om Madkulturens Hus, Frederiksberg Alle

Høringssvar vedrørende Forslag til lokalplan 2015 for Madkulturens Hus, boliger og metrostation på Frederiksberg Allé 41

På vegne af Rådet for Bæredygtig Trafik og som borger i Frederiksberg Kommune vil jeg tillade mig at komme med kommentarer til Forslag til lokalplan 2015 på tre tematikområder:
1/ den demokratiske proces forud for udarbejdelse af udbudsmateriale,
2/bestemmelser i kommuneplan 2015 kontra iværksættelse af kommuneplantillæg og
3/ praksis vedrørende fastsættelse af parkeringsnormer ved højklasset kollektivt trafiksystem.

>> Læs hele svaret i pdf