Metrotog på højbane mellem DR Byen og Islands Brygge. Fotograf: Büro Jantzen / Metroselskabet

Fortsat metroudbygning kan næppe svare sig

Hvis man kigger på formål som:

  • Færre biler i København og Frederiksberg
  • Mest mulig skinnetrafik for pengene, skinner der kan flytte bilister
  • Mere grønne bydele, gadeforløb med aktiv trafik, rekreative arealer og moderne sporvogne

så skal København ikke gå efter mere metro. Det udtalte forperson for Rådet for Bæredygtig Trafik Poul Kattler til dr.dk og radioaviserne i dag i anledning af, at tal tyder på, at Metrocityringen ikke får det ønskede antal passagerer, og ikke har fjernet personbiler.

Det er et problem for passagertal, at Københavns Kommune accepterer al den megen billige parkering i City, og samtidig giver bilerne så god fremkommelighed, udtaler Poul Kattler. Kig til Odense, hvor politikerne endelig har vist mod, og støtter investeringen i letbane med restriktioner for bilisterne i centrum af byen.

Det handler i høj grad om adgang til byens gader og pladser. Skal det være områder, der primært er forbeholdt biler, eller skal bilerne i baggrunden, og gadebilledet erobres af borgerne og forgrønnes?

Det gør det heller ikke bedre, at stat og kommune planlægger store byggerier ude i Øresund med superfine bil-adgangsforhold. Det er en udvikling, der cementerer bilernes al for høje andel for gennemkørende trafik og til og fra Københavns boliger og arbejdspladser.

>> Se artikel på dr.dk

Det blev der sagt i radioaviserne på P1 og P4 søndag d. 20. august 2023:

Radioavisen kl. 6

Metro cityringen har ikke været lige så stor gavn for København og samfundet som forventet. Sådan lyder vurderingen fra flere trafikforskere DR har talt med efter passagertallet i cityringen viser at ligge langt under det niveau som metroselskabet og hovedstadens politikere havde regnet med da de besluttede at opføre den. I 2010 forudså metroselskabet 235.000 passagerer på en hverdag, men sidste år lå det tal på 135.000 passagerer cirka 40% under forudsigelsen og derfor giver cityringen, som har kostet mere end 20 milliarder kroner at opføre, ikke den gevinst for samfundet, der er forudsat, siger Otto Anker Nielsen, der er professor og leder af transport divisionen på DTU. Altså når der er så meget færre der bruger metroen, så vil det give meget ringere samfundsøkonomi og man kan sige det er lidt kritisk, fordi at set i bakspejlet så havde der måske ikke været en positiv samfundsøkonomi bag projektet. Men Carsten Riis, der er administrerende direktør i metroselskabet mener det er for tidligt at drage den konklusion. Når vi bygger metro så bygger vi jo til 100 år, det vil sige at metroen er en langsigtet investering som også kommer de fremtidige generationer til gevinst og til fordel.

Radioavisen kl. 7

Metrocityringen i København bliver slet ikke brugt så meget som forudset inden den blev bygget. Faktisk ligger passagertallene op mod 40% under prognosen og det er corona, der hovedårsagen, lyder det i hvert fald fra metroselskabet. I 2010 forudså metroselskabet 235.000 passagerer på en almindelig hverdag, men sidste år lød tallet blot på 135.000. I begyndelsen af sidste år blev covid 19 fjernet fra listen over samfundskritiske sygdomme og restriktionerne forsvandt. Alligevel er det altså corona, der er forklaringen på at passagertallene sidste år er lavere end forudsat, siger Carsten Riis, der er administrerende direktør i metroselskabet. Der er ingen tvivl om at covid – som vi ikke har haft før – som vi ikke har haft inde i vores prognoser. Det har været et forstyrrende element i det. Det er så også det vi kigger på nu, hvordan kan vi komme tilbage på det. Sådan at vi når det vi har lovet. Men den forklaring køber Otto Anker Nielsen ikke. Han er professor og leder af transport divisionen på DTU og mener ikke corona kan være hovedforklaringen på metroens skuffende passagertal. Det med corona er kun en meget lille del af forklaringen, fordi at trafikken er netop næsten tilbage på normal, når man ser på S-togsnettet og M1 og M2, og lidt mindre på busnettet. Det kan slet ikke forklare den store forskel.

Radioavisen kl. 8

Passagertallene i den københavnske metrocityring ligger langt under forudsigelserne. Sidste år var der 135.000 passagerer på en almindelig hverdag, men på forhånd havde metroselskabet for udsigt 235.000 altså 100.000 mere sig til ringen kostede 20 milliarder og åbnede i 2019 men den har altså ikke haft den forventede samfundsgevinst lyder vurderingen fra flere trafikforskere. En af dem er Otto Anker Nielsen der er professor og leder af transport divisionen på DTU. Altså når der er så meget færre der bruger metroen, så vil det give meget ringere samfundsøkonomi og man kan sige det er lidt kritisk, fordi at set i bakspejlet så havde der måske ikke været en positiv samfundsøkonomi bag projektet. Men Carsten Riis, der er administrerende direktør i metroselskabet mener det er for tidligt at drage den konklusion. Når vi bygger metro så bygger vi jo til 100 år, det vil sige at metroen er en langsigtet investering som også kommer de fremtidige generationer til gevinst og til fordel. Metroselskabet forventer at passagertallet er oppe på det forudsete i år 2028.

Radioavisen kl. 9

Politikerne skal genoverveje om de virkelig skal blive ved med at bygge mere metro. Sådan lyder det fra Rådet for Bæredygtig Trafik efter at passagertallet i cityringen har vist sig at ligge 40% under metroselskabets forudsigelser. Sidste år var der 135.000 passagerer på en almindelig hverdag, men metroselskabet havde forudset 100.000 flere. Så Poul Kattler, der er formand for Rådet for Bæredygtig Trafik er bekymret over at flere politikere drømmer om at bygge endnu mere metro. Nu har vi dem, vi har, og dem må vi ønske al mulig held og lykke, men det kunne godt være, at man skulle satse på andre måder at forbedre den kollektive trafik. Metroselskabet forklarer selv at det er coronanedlukningerne, der er årsagen til de lave passagertal, men den forklaring holder ikke, siger Otto Anker Nielsen, der er professor og leder af transport division på DTU. Det med corona er kun en meget lille del af forklaringen, fordi trafikken er netop næsten tilbage på normal, når man ser på S-togsnettet.

Radioavisen kl. 11

Metrocityringen i København bliver slet ikke brugt så meget som forudset inden den blev bygget. Faktisk ligger passagertallet op mod 40% under prognosen og det corona, der er hovedårsagen lyder det fra metroselskabet. Sidste år var passagertallet på en almindelig hverdag 135.000, men metroselskabet har forudset 235.000. Covid 19 blev ellers fjernet fra listen over samfundskritiske sygdomme i sidste år og restriktionerne forsvandt. Alligevel er det altså corona, der er forklaringen på at passagertallet sidste år er lavere end forudsat, siger Carsten Riis, der er administrerende direktør i metroselskabet. Der er ingen tvivl om at covid – som vi ikke har haft før – som vi ikke har haft inde i vores prognoser. Det har været et forstyrrende element i det. Det er så også det vi kigger på nu, hvordan kan vi komme tilbage på det. Sådan at vi når det vi har lovet. Men den forklaring køber Otto Anker Nielsen ikke. Han er professor og leder af transport divisionen på DTU og mener ikke corona kan være hovedforklaringen på metroens skuffende passagertal. Det med corona er kun en meget lille del af forklaringen, fordi at trafikken er netop næsten tilbage på normal, når man ser på S-togsnettet og M1 og M2, og lidt mindre på busnettet. Det kan slet ikke forklare den store forskel. Metroselskabet forventer at passagertallet er oppe på det forventede niveau i år 2028.

Radioavisen kl. 13

Metrocityringen i København har slet ikke så travlt som forventet. De nyeste af de københavnske metrolinjer havde sidste år 135.000 passagerer på en almindelig hverdag, men på forhånd havde metroselskabet forudset 235.000 altså 100.000 flere. Cityringen kostede 20 milliarder, men på grund af det lavere antal passagerer har den altså ikke haft den forventede samfundsgevinst. Det er vurderingen fra flere trafikforskere; en af dem er Otto Anker Nielsen, der er professor og leder af transport divisionen på DTU. Altså når der er så meget færre der bruger metroen, så vil det give meget ringere samfundsøkonomi og man kan sige det er lidt kritisk, fordi at set i bakspejlet så havde der måske ikke været en positiv samfundsøkonomi bag projektet. Administrerende direktør i metroselskabet Carsten Riis mener dog at det er for tidligt at drage den konklusion. Det tager simpelthen noget tid inden man som københavner får det her indre kort ind – hvad man egentlig kan bruge metrocityring til, på samme måde for besøgende og pendlere, så tager det faktisk lidt tid, viser erfaringen også det gamle metro. Flere af passagererne i metroen er da også fortrøstningsfulde og tror på at metroen nok skal komme til at leve op til forventningerne på sigt. Jeg tror måske folk også skal vænne sig lidt til at bruge den. For os er det rigtig godt. Vi bruger den meget i vores arbejde og til at komme rundt i byen. Det er en anden måde at rejse på i København men det er let og det er bekvemt på mange mange måder. Og du skal aldrig vente – det er der bare altid, lød det herfra Louise Holck og Jane P. som var med metroen og som vi mødte tidligere i dag.

Radioavisen kl. 18

Politikerne skal genoverveje om de skal blive ved med at bygge mere metro. Sådan lyder det fra Rådet for Bæredygtig Trafik efter at passagertallet i cityringen har vist sig at ligge 40% under metroselskabets forudsigelser. Sidste år var der 135.000 passagerer på en almindelig hverdag, men metroselskabet havde forudset 100.000 flere. Så Poul Kattler, der er formand for Rådet for Bæredygtig Trafik er bekymret over at flere politikere drømmer om at bygge endnu mere metro. Nu har vi dem, vi har, og dem må vi ønske al mulig held og lykke, men det kunne godt være, at man skulle satse på andre måder at forbedre den kollektive trafik. Men selvom passagertallet rent ikke er på niveau med forventningerne så gavner både de nuværende og fremtidige metrolinjer stadigvæk København, mener den socialdemokratiske overborgmester i København Sophie Hæstorp Andersen. Den gør at vores by er tilgængelig på helt nye måder, men det tager tid at vænne sig til også i sit hoved med sine trafikvaner. Men jeg er helt overbevist om at det også vil ske i fremtiden. Metroselskabet forventer at passagertallet er oppe på det forventede niveau i 2028.

TV Avisen 18.30

<lidt gentagelser, men også lidt anderledes udtalelser>

De passagerer der har fundet Københavns underjordiske metrobane er tilfredse: ”Det er det letteste og hurtigste.” ”Det er ligegyldigt om det regner eller hvordan, så kan man komme hurtigt frem med metroen og den bedste måde for så at komme rundt.” Trafikforskere er skeptiske ved den forklaring. <Otto Anker Nielsen> Corona har dæmpet den kollektive trafik en lille smule men slet ikke i den størrelsesorden som som vi ser her. Trafikforskeren mener en anden forklaring kunne være at politikerne hæve billetpriserne siden prognoserne blev lavet og sænket bilafgifterne. Det betyder at samfundet får en mindre gevinst ved at cityringen. <Oto Anker Nielsen> Hovedkonsekvensen er jo at der er færre passagerer, der bruger den og det vil sige at der er færre der får en tidsgevinst end det man havde forudset og det er noget der batter rigtig meget, når man regner samfundsøkonomiske fordele.

<Sofie Hæstorp Andersen> Og metroen er jo en garant for at vi også i fremtiden kan fragte os rundt i byen på en grøn måde og hvor vi ikke behøver at have en bil.

Radioavisen kl. 20

Der er færre der kører med den nyeste metrolinje i København; cityringen end selskabet bag havde regnet med. På en almindelige hverdag var der sidste år 135.000 passagerer; 100.000 færre end beregnet. Cityringen kostede 20 milliarder kroner og på grund af det lavere antal passagerer har den ikke har haft den forventede samfundsgevinst, vurderer flere trafikforskere. En af dem er Otto Anker Nielsen der er professor og leder af transport divisionen på DTU.  Altså når der er så meget færre der bruger metroen, så vil det give meget ringere samfundsøkonomi og man kan sige det er lidt kritisk, fordi at set i bakspejlet så havde der måske ikke været en positiv samfundsøkonomi bag projektet. Administrerende direktør i metroselskabet Carsten Riis mener dog at det er for tidligt at drage den konklusion. Det tager simpelthen noget tid inden man som københavner får det her indre kort ind – hvad man egentlig kan bruge metrocityring til, på samme måde for besøgende og pendlere, så tager det faktisk lidt tid, viser erfaringen også det gamle metro.