Nattog: Sådan blev anbefalingerne til Trafikverket

Anbefalinger til forbedringer til Trafikverket til endelige rapport fra Back-on-Track, Danmark

>> Dette er en opfølgning på henvendelse til danske politikere (fra 19.1.)

Der skal kigges på en pool af nattogsvogne

Det omtales i Trafikverkets rapport at vogne til nattog er en begrænset ressource i Europa. For togsæt til brug i dagtimerne er det en anerkendt metode ved udbud, at en operatør kan leje, lease eller på anden facon få adgang til rullende materiel, som ejes af staten eller et særligt selskab under statslig (eller mellemstatslig) kontrol. Det fremmer muligheden for at få operatører til at melde sig, at der kan tilvejebringes de egnede vogne, idet operatører, der får stillet korte kontrakter til rådighed (fx fire år), ikke ønsker at risikere at investere i vogne, der har en levetid på mere end 25 år. I modsat fald begrænses feltet af villige og mulige operatører.

Både norske og svenske vogne til nattog er meget gamle og trænger til erstatning. En norsk rapport har for nylig påpeget dette. Disse vogne kan under alle omstændigheder ikke køre til Danmark og kontinentet af tekniske grunde.

Trafikverket bør i sin endelige rapport inkludere muligheden for – så hurtigt som muligt – at etablere en skandinavisk pulje af ensartede nye vogne til nattog, som både kan bruges indenrigs i Sverige og Norge, mellem de skandinaviske lande og til det kontinentale Europa.

Siddevogne vigtige i nattog

Trafikverket er i rapporten uklar om hvordan siddevogne skal indgå i fremtidens nattog eller måske slet ikke indgå. Det er erfaringen fra anden kørsel med nattog i Europa, at siddevogne er vigtige i paletten af service- og priskategorier i sådanne tog. Det må præciseres i den endelige rapport, at flere typer af siddevogne kan indgå i det kommende tilbud.

Siddevogne kan også få stor betydning i morgen- og aftentrafikken til lokale destinationer, så et nattog i samarbejde med regionale trafikudbydere kan være et ekstra tilbud til de regionale rejsende.

Andre services i toget

Der bør indgå mulighed for cykelmedtagning, også flere end de krævede otte pladser per tog, og kræv at der vil være en form for forplejning i nattogene. Ligeledes skal det være muligt at tage kæledyr med i toget.

Alternative ruter, hvis Malmö ikke på kort sigt kan være startpunkt for nattog

Trafikverket bør i den endelige rapport medregne den mulighed, at der også udgår nattog fra København til kontinentet. Da der er gode direkte tilbringertog fra både Stockholm og Göteborg til afgange fra København, vil mange svenske rejsende finde flere forbindelser end alene til Köln interessante, også selvom der skal foretages togskifte i København.

Direkte nattog fra København til Basel/Zürich og München kunne meget vel være aktuelle, også fra 2022. Sådanne nattog kan selvfølgelig etableres ganske uden svensk samarbejde, men det forekommer naturligt at Trafikverket engagerer sig i disse muligheder. Lige nu taler DSB og ÖBB sammen om etablering af sådanne tog.

Det kan desværre vise sig at operatører ikke kan løse opgaven i fx 2022 med at køre helt til Malmö (til Köln/Achen) pga tilgængelighed af (især) lokomotiver, der kan trække et passagertog over Øresund. Indtil det problem er løst, må det være en option at lade toget starte i København. Det bliver ikke mindre ”svensk” af den grund.

Hvem er vi?

Back-on-Track, Danmark består af jernbane- og klimaaktivister fra fx organisationerne Rådet for Bæredygtig Trafik, NOAH (Friends of the Earth), Vedvarende Energi og Nordisk Jernbanesamarbejde (NJS).