Ubrugelige motorvejs analyser

Vejdirektoratets analyser bag planer om nye motorveje – såsom en Frederiksundmotorvej – er ubrugelige efter fremkomsten af regerings trafikplan, der støtter roadpricing, begrænsning af biltrafikken og ønsker, at den kollektive trafik skal tage det meste af en trafikvækst.

>> Pressemeddelelse fra den 14. december 2008.

>> Se skrivelse af 3. maj 2007 fra Vejdirektoratet, hvor det afvises at undersøge nogen form for biltrafikbegrænsende tiltag.