Motorvejslobby på spil

Af Leif Kajberg, næstformand i Rådet for Bæredygtig Trafik

Det er fladtrådt erhvervslivsretorik, når vækstpolitikere og entreprenante erhvervsbosser energisk argumenterer for sjællandske motorvejsudbygninger.

Sjælland baner vejen frem” er overskriften på et ambitiøst transportudspil fra Region Sjælland og kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster (november 2015).

Transportinfrastrukturen skal have sig et gevaldigt løft, både veje og jernbaner skal være uden flaskehalse, og det skal være let at komme frem til de helt store trafikknudepunkter som for eksempel Københavns Lufthavn.
En sværvægter blandt de højtflyvende infrastrukturprojekter er den såkaldte STRING-korridor mellem Hamborg og Skåne med en tunnel under Femern Bælt. På ønskelisten står også en ny motorvej RønnedeNæstved-Kalundborg, den såkaldte Sjællandske Tværforbindelse, og færdiggørelse af motorvejen til Kalundborg (rute 23).

Regionsrådsformand Jens Stenbæk i Region Sjælland, flertallet af politikerne i regionsrådet, borgmestrene og geskæftige erhvervslobbyister er samtidig varme fortalere for en fast forbindelse over Kattegat. Retfærdigvis omtaler oplægget også opgradering af jernbanerne, men bilpendlerne og lastbiltrafikken har klart politikernes og lobbyisternes bevågenhed.
Komitéen for den Sjællandske Tværforbindelse har fået lavet beregninger  hos analysefirmaet Grontmij. De viser, at en ny forbindelse fra Rønnede til Kalundborg vil skabe 1500 nye arbejdspladser. Og Bent Rasmussen, direktør for Kalundborg Havn og medlem af komitéen for Den Sjællandske Tværforbindelse, gentog mantraet om de nye arbejdspladser på en konference om fremtidens trafikale infrastruktur og den kollektive trafik i Region Sjælland den 12. februar.
Motorvejsetapen RønnedeNæstved er kontroversiel og problematisk ud fra en  naturbevaringssynsvinkel. Anlægsarbejderne vil ødelægge en allerede gennemført naturgenopretning i Sydsjælland, der har kostet millioner. Men når det gælder vejprojekter, så ryger miljøhensynet sig en tur. For man vil jo gerne tækkes bryggeriet Unibrew og andre erhvervslivsaktører.

Det er en slem gang mavefornemmelser og fladtrådt erhvervslivsretorik, der serveres, når vækstpolitikere og entreprenante erhvervsbosser energisk argumenterer for sjællandske motorvejsudbygninger. Det er nemlig udførligt dokumenteret, at motorvejsinvesteringer ikke nødvendigvis har de forventede effekter og gevinster.
Transportforskere sår tvivl om motorvejenes bidrag til at skabe lokale arbejdspladser og økonomisk vækst. Og ifølge transportforskeren Per Homann Jespersen fra Roskilde Universitet er der nok en tendens til, at motorveje snarere er med til at flytte arbejdspladser derhen, hvor der er mange i forvejen (eksempelvis Storkøbenhavn).

Samtidig lukker de vejforblændede agitatorer helt øjnene for motorvejenes klimanegative virkninger og det forhold, at mere vejkapacitet vil øge den motoriserede trafiks omfang og dermed gøre det mere end vanskeligt at reducere transportsektorens CO2-udslip.  Motorvejslobby på spil Det er fladtrådt erhvervslivsretorik, når vækstpolitikere og entreprenante erhvervsbosser energisk argumenterer for sjællandske motorvejsudbygninger.

Bragt i Dagbladet Arbejderen som Klimakommentar d. 3.3. 2016