Klimarådet er ikke imponeret over regeringens politik på transportområdet

Ikke overraskende finder Klimarådet i sin statusrapport 26.2. 2021 at transportområdet ikke løfter som det skal i forhold til klimaplanerne.

“Klimarådet vurderer, at regeringen er kommet et stykke vej ved at have vedtaget virkemidler, som Klimarådet forventer vil reducere transportsektorens udledninger med 2 mio. ton CO2e i 2030. Det svarer til en reduktion på 15 pct. af de samlede fremskrevne transportudledninger i 2030 på 13,7 mio. ton. Transportsektoren vil dog fortsat udgøre en betydelig belastning i det danske klimaregnskab.”

Det er en venlig formulering. 15% af målet er sandsynliggjort, målet er velsagtens 70% i 2030. Klimarådet må tage den lange målestok frem, og håber på at der kan ske noget på området frem til 2040.

Klimarådet er særlig opmærksomme på udvikling af el-biler, der måske vil forløbe bedre end forventet og på infrastrukturprojekter (læs: veje), der vil trække den anden vej.

Ligesom med ’10-fugle-på-taget’ teknologien CCS (opsamling og deponering af CO2) så er power-to-X udsat for berettiget skepsis fra Klimarådet.

Den planlagte lastvogns-afgift synes Klimarådet også er lidt usikker, men nævner desværre ikke roadpricing for alle biler, varebiler og lastbiler som alternativ. Men et godt råd kommer der dog:

“Klimarådet vurderer nogle af de væsentligste understøttende initiativer på transportområdet til at være forhøjelsen af løbende bilafgifter.”

Hvad der slet ikke nævnes, er at et stort bidrag til transportens klimabelastning kommer fra international flyvning og sejlads. De sektorer flyver stadig helt under regeringens radar.

>> Se hele rapporten fra Klimarådet