Handlingsanvisninger savnes på Frederiksberg

Høringssvar vedrørende Forslag til Frederiksbergstrategien 2020

En glittet reklametryksag med masser af ”bæredygtige” udfoldelser, men med mangler på handlingsanvisninger 

Det fremlagte forslag til Frederiksbergstrategien 2020 betegnes som en kommuneplanstrategi, som skal række frem mod 2030, dvs. det år hvor kommunen har afgivet løfte om at blive CO2-neutral. Strategien skal fungere som udgangspunkt for en delvis revision af Kommuneplan 2017, den skal udgøre kommunens overordnede bæredygtighedsstrategi og skal støtte FN’s 11 bæredygtighedsmål.

Det peger på, at borgerne med det foreliggende forslag får fremlagt en række centrale bæredygtighedsvisioner tillige med en række effektive handlingsanvisninger for at nå i mål med den overordnede målsætning: CO2-neutralitet i 2030. Og læserne bliver ikke skuffet på visionsområdet, plusordene folder sig ud over siderne, men et katalog over problemernes omfang for at nå i mål, og handlingsanvisninger for at tackle problemerne er mangelfulde, specielt på transportområdet, som jeg som repræsentant for Rådet for bæredygtig trafik specifikt vil forholde mig til.

Kommunens data for bæredygtig udvikling er på centrale områder yderst mangelfuld

Det fremgår tydeligt af det senest offentliggjorte ”Byens grønne regnskab 2018”, at det datagrundlag, som kommunen anvender som udgangspunktet for at evaluere kommunens vej mod bæredygtig udvikling, er særdeles mangelfuldt. El-data fra energiselskabet Ørsted har ikke været tilgængelige siden 2015. De seneste transportdata, som er udgangspunkt for beregningen af transportsektorens CO2-udledning, stammer fra en COWI-rapport ”Opdatering af trafikalt grundlag for energi- miljøberegninger” fra 2015 – med datagrundlag for 2012.

>> Læs hele høringssvaret (pdf)