Motorveje gavner ikke udkants Danmark

Kraka har lavet en omfattende analyse med tal fra 1950 – 2000 om vækst i yderkommuner i Danmark, der har fået nærhed af motorveje i perioden. Er det gået fremad for befolkningsvæksten?

Analysen peger på, at motorveje ikke kan afhjælpe affolkningen af yderområderne. Der er derfor ikke belæg for at tillægge en værdi af effekten på lokal beskæftigelse, hverken kvantitativt i den samfundsøkonomiske opgørelse af værdien af infrastrukturinvesteringer, eller kvalitativ i den politiske diskussion.

Det er ellers almindeligt fremhævet som argument for motorveje, at det gavner de befolkningssvage områder, der får motorvejene i nærheden.

>> Se analysen hos Kraka