Biobrændsler i transportsektoren – iblandingskravet

Om den danske politiske aftale 9.10. 2020

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance har indgået en politisk aftale om krav til iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel i 2021. Forhandlinger om den langsigtede løsning fra 2022 er skudt i gang med forhandlingerne om regeringens klimaudspil for vejtransport. Man fastholder den midlertidige forhøjelse af iblandingskravet på 7,6 pct. I stedet for det niveau på 5,75 procent, som EU gerne ville have det ned på.

Biobrændsel fra palmeolie er specielt omtalt, og det vil man ikke have på det danske marked.

>> Se kilden

EU lægger en kurs for at udfase første generation biobrændsler

Man vil have dem til at forsvinde gradvist og helt væk i 2030.

>> Se kilden

>> Se analyse af EU’s biobrændsler og vejen væk

Biobrændsler som vi kender dem, er ikke vejen frem

Både Transport & Environment, Ingeniøren, Politiken og Brian Vad Mathiesen har været ude og dømme biobrændslerne ude (på linje med EU Kommissionen).

>> Om palmeolie som nyt flybrændstof

Biobrændstoffer er mange ting – Energistyrelsen fastlægger definitioner for branchen

Vi skal have blikket rettet mod de biobrændsler, som vil blive tilladt fremover, og fremmet. Man taler om dobbelttællende eller avancerede biobrændstoffer. Mængden af bæredygtige flybrændstof, SAF, (baseret på biobrændsler) er meget begrænset og koster et sted mellem 4 og 8 gange konventionelt fossilt flybrændstof.

>> Se kilden

Biobrændsler er i Danmark mest faste brændsler til kraftværkerne

Det er interessant at vide, at når vi snakker om biobrændsler i Danmark, så er de flydende biobrændsler til fx transportsektoren ikke det vigtigste. Det er de biobrændsler vi selv laver og i stigende grad importerer, som vi fyrer med på kraftværkerne til strøm og varme. DK importerer biobrændsler primært fra de baltiske lande (EU), Rusland og USA.

>> Se kilden

Flydende biobrændsler (ethanol) kommer fra USA og EU, men også i høj grad fra Brasilien

Statistik og omtale kan løbende hentes.

>> Se kilden

Brazilien og USA har længe produceret ethanol til vejtransport, så det er ikke underligt, at de stadig har en stor produktion. Biofuelwatch har kendskab til en fabrik, som der er ved at blive bygget i Asien, som bygges pga. luftfart, og som bruger palmeolie som input. Biofuelwatch argumentere med, at hvis man skal øge produktionen af ethanol væsentligt, må det nødvendigvis være fra palmeolie, fordi det er den eneste produktion, som kan opskaleres i den grad.

>> Se kilden

Biobrændsler til flyindustrien er et særligt område, der kunne eksplodere i vækst. I 2019 forlød det at firmaet Neste (undgå forveksling med chokolade-giganten Nestle) var parat til at producere meget mere biobrændsel til flyene baseret på palmeolie.

>> Se kilden

Begrebet E-fuels eller Power2x (kært barn har mange navne) er det store dyr i åbenbaringen. Det kom tidligt frem i en rapport, dansk luftfart har finansieret på SDU, og er siden blevet promoveret mange steder, senest i Regeringens klimaredegørelse.

Se omtalen af luftfartens rapport.

>> Se kilden