Foto: jernbanen.dk

Større tilskud til Privatbanerne, her og nu til Østbanen

Åbent brev til Transportministeren og Folketingets Transportudvalg

Det har i mange år været klart, at der er et efterslæb i finansieringen af de tidligere privatbaners infrastruktur.

Dette er således klart beskrevet i rapporten fra Danske Regioner ”Lokalbanernes betydning i landområder og resultater” af 29. april 2016.

Også ”Analyse af privatbanernes infrastruktur” af 14. november 2017 udarbejdet af Rambøll for Transportministeriet, viser et behov for yderligere investeringer i banerne.

Trods disse grundige analyser er der endnu ikke sket en forøgelse af tilskuddet til de tidligere privatbaner.

Der er alene i ”Aftale om regionernes økonomi for 2020” af 4. september 2019 og tilsvarende i ”Aftalen om regionernes økonomi for 2021” af 29. maj 2020 nævnt, at regeringen er opmærksom på behovet.

I stedet har man haft udarbejdet en analyse af en evt. omlægning af Østbanen til busdrift i den tro, at dette vil være billigere end en påkrævet sporrenovering. Dette viste sig naturligvis at være helt forkert, og det er af Region Sjælland besluttet, at man vil igangsætte sporrenoveringen. Imidlertid mangler der her og nu midler til at gennemføre denne fuldt ud.

Rådet for Bæredygtig Trafik opfordrer hermed til, at der i den kommende Finanslov indarbejdes dels et generelt løft af statens tilskud til regionerne til brug ved de kommende års renoveringer af banerne, dels et tilskud øremærket Østbanens sporrenovering.

Med venlig hilsen

Rådet for Bæredygtig Trafik
Niels Wellendorf, bestyrelsesmedlem

>> Se brevet som pdf