Gi’ kommunerne p-afgifter hvis pengene går til bæredygtig trafik

Til Folketingets partier

I anledning af Folketingets drøftelser om hvad der skal ske med kommunernes indtægter for parkering har vi denne opfordring:

Giv kommunerne fuld bestemmelsesret over størrelsen og brug af betaling for parkering, hvis pengene bruges til at sikre gode forhold for bæredygtige trafikformer som gang, cykeltrafik og kollektiv transport.

Parkeringspolitik er et yderst effektivt middel til at regulere miljøbetingelser i vore større bysamfund.

Regeringen ønsker at begrænse kommunernes mulighed for at bruge en effektiv parkeringspolitik til at forbedre bymiljøet, fremkommeligheden og trafiksikkerheden.

Regeringen ønsker derfor at inddrage en meget stor del af de indtægter, som kommuner får ind på parkeringsområdet. Regeringen vil også lægge loft over indtægterne.

Et stort udbud af parkeringspladser, der enten er gratis eller billige at benytte, betyder at mange vælger bil frem for andre transportformer. Hvad enten det er gadeparkering, beboerparkering eller parking ved virksomheder i byerne. Gratis eller billige p-pladser er i strid med ønskerne om at forbedre bymiljøet og reducere energiforbruget og klimabelastningen.

Vi vil derfor opfordre regeringen til at holde fingrene væk fra kommunernes indtægter på parkeringsområdet. Ved at give kommunerne ret til selv at bestemme størrelsen på betaling for parkering kan miljøvenlige kommuner lægge sig i selen for at forbedre forholdene for de mest bæredygtige trafikanter.

En afgørende forudsætning for en sådan nyordning skal dog være, at alle indtægter skal anvendes til at vende den onde cirkel, som nu får biltrafikken til at stige og derved bybelastningen. Pengene skal derfor kun kunne bruges til bæredygtige trafiktiltag.

Pengene fra parkering bør kun kunne bruges til:

  • Cykelstier og cykelparkering
  • Hastighedsdæmpende foranstaltninger
  • Pladser og gangstier
  • Forbedring af den kollektive trafik
  • Billiggørelse af den kollektive trafik

Med venlig hilsen

Rådet for Bæredygtig Trafik
Kjeld A. Larsen. 3860 6619

Noah-Trafik
Ivan Lund Pedersen.  3116 0082

>> Hent brevet som pdf