Debatmøde i Ålborg

Oplæg på debatmøde i Ålborg den 7. oktober om trafik i anledning af kommunalvalget
Arrangeret af Dansk Cyklistforbund

>> Se Kjeld A. Larsens powerpointoplæg