92-gruppen: For et grønt regeringsgrundlag

I dag fremsender store dele af 92-gruppen, herunder Rådet for Bæredygtig Trafik, en henvendelse til de partier, der deltager i drøftelserne om en ny regering og dermed et regeringsgrundlag. Ideen er, på linje med alle andre, at påvirke regeringsgrundlaget i en retning, vi gerne vil ha’. Vi skriver bla.:

Det nye Folketing kommer til at have magten i de afgørende år for kloden. De år, hvor vi stadig kan nå at sikre os en fremtid med et stabilt klima og en natur i trivsel. De år, hvor klimavidenskaben siger, at vores udledninger må og skal falde DRASTISK.

FN’s klimapanel har i år slået fast, at der skal ske markante reduktioner over de næste få år i alle sektorer. Hvis vi skal overholde 1,5-gradersmålet, skal vi se markant klimahandling og markante reduktioner inden 2025.

Det er Danmark ikke på vej mod i dag. Vi har de sidste tre år fået meget ny klimapolitik, men den har haft begrænset effekt på den korte bane. Vi er ikke på vej til at opfylde 2025-målet, de mest forurenede sektorers udledninger er ikke faldet, og vores klimamål er utilstrækkelige.

Det er nu, der skal lægges et grønt grundlag for næste regering. Derfor har vi lavet vores bud på et grønt regeringsgrundlag, som vil være i overensstemmelse med klimavidenskabens krav.

Opgavelisten er lang. Vi fremhæver her disse ting (se hele papiret i pdf-format her)

EN AKUTPAKKE FOR KLIMAET

 • 40% reduktion fra landbruget i 2025, som minimum halvering af animalsk produktion i 2030
 • Stop for salg af fossilbiler senest i 2025
 • Finanssektoren skal have bindende klimaplaner og stoppe lån til kul, olie og gas senest i 2025
 • Skat på energisektorens overnormale profitter på 100% fra i år, til at kompensere de hårdest ramte borgere i Danmark og til klimabistand
 • Stop for ny fossil infrastruktur inklusiv motorveje
 • Accelereret udrulning af fjernvarme og varmepumper
 • Fremrykning/hurtigere indfasning af ensartet CO2-afgift for industrien
 • Højere benzin- og dieselafgifter, kombineret med støtte til elcykler, udbygning i den kollektive transport mv.
 • Lavere hastighedsgrænser på vejene

NYE KLIMAMÅL
De rigtige mål skal guide de politiske aftaler. Danmark skal opdatere vores klimamål så de er i tråd med klimavidenskabens anbefalinger. Det vil kræve som minimum 54% i 2025, 80% i 2030 og netto-nul før 2040. Og så er der behov for at Danmark fastsætter et forbrugsbaseret klimamål.

ET LANDBRUG FOR FREMTIDEN
(…)

EN GRØNNERE TRANSPORT

 • Passagerafgift på flyrejser minimum på niveau med vores nabolande
 • Stop for kortdistanceruter (destinationer, der kan nås på under 6 timer med offentlig transport), mens den kollektive transport, nattog mv. mellem landene forbedres
 • Øjeblikkeligt stop for vækst i bilparken
 • Ret til lokalt at indføre bilfrie bymidter & zoner i alle storbyerne
 • Indførsel af landsdækkende roadpricing

LANDBRUG & NATUR

(…)

INTERNATIONALT ANSVAR

(…)

STOP FOSSILE INVESTERINGER OG UDBYGNING

(…)

EJERSKAB OG INVOLVERING

(…)

>> Se hele papiret