Visioner for teknologi på godsområdet, der ikke løser, men øger problemer

Således oplevet af Poul Kattler, Rådet for Bæredygtig Trafik

Ekspertgruppen ”Mobilitet for fremtiden” havde mandag eftermiddag d. 14.5. indkaldt til fyraftensmøde i Transportministeriet. Helt i tråd med den ”store dag” tidligere i år hvor persontransport var i centrum, så var det en sørgelig omgang.

Formand for udvalget, Niels Buus Kristensen, valgte alene at se den teknologiske udvikling som værende lig med udviklingen af selvkørende lastbiler. Og med sådanne køretøjer, må man konstatere, at så løser man ikke de to vigtigste udfordringer, branchen mangler at forholde sig til, nemlig trængsel ved/mellem de store byer og CO2-udledninger mv.

Rasmus Prehn (S) fiskede fra salen efter, om dog ikke at ny teknologi vil gøre godstransport mere effektiv, så last- og varebiler bliver bedre udnyttet. Ikke engang det vil branchen love. Der var et spændingsfelt mellem den noget konservative transportbranche (banegods var ikke i panelet) og politikerne i salen. For både Buus og Michael Svane udfordrede politikerne: I tør jo ikke at gøre det effektive, nemlig roadpricing. Godstransporten er nemlig utrolig billig, og med Buus’ selvkørende lastbiler, bliver det (måske) endnu billigere. Så man forestiller sig lastbiler, der cirkler rundt med halvtomme varerum og kæmper om at være smartere end de andre selvkørende lastbiler og komme frem til de steder i byerne, hvor varerne skal modtages og hentes. Automatiske lastbiler har jo ikke køre- og hviletidsbestemmelser.

Buus var så fræk at antage at ”selvfølgelig er transportmidlerne grønne”. Så på trods af rederiernes indspark fra panelet om nem omladning, og vælge de grønne transportmidler, så lykkedes det i praksis at holde CO2-diskussionen væk fra mødet.

Michael Svane var faktisk den mest opmuntrende blandt herrerne med mikrofoner. Fx nævnte han, at dansk viden og praksis om ”behagelige byer” kunne være en vigtig eksportvare. Mikrofon-herrerne var yderst selvsikre og joviale indbyrdes, grænsende til det selvsmagende.

Panelet bestod af: Michael Svane (DI Transport), Jakob Ullegård (Danske Rederier), Erik Østergaard (DTL), Jesper Gronenberg (Specialforeningen for Logistik og Distribution) og Martin Christian Hansen (Mover). Martin var den mest ”anderledes” i panelet.