Støj fra biler og veje i Københavns indre by

Indre Bys Lokaludvalg har givet høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til handlingsplan for vejstøj 2018-2023.
Det er der kommet et svar med 17 punkter ud af. Svaret kommer rundt om mange ting. Man skriver bla.:

Med strammere krav til den trafik, som tillades i København, krav til dæk (støjsvage), mindre krav til elbiler, krav til varelevering med elbiler (herunder skraldebiler), større p-afgifter til bilister som tager bilen til byen, men ikke bor i den, må der forventes, at et større antal vil tage den offentlige transport.

Rådet for Bæredygtig Trafik er repræsenteret i Indre Bys Lokaludvalg og har bidraget væsentligt til dette høringssvar.

>> Se hele høringssvaret (pdf)