Den snoede og uheldige løsning G5

Støtteerklæring til optimal cykel- og gangbro ved Enghave Brygge

Baggrunden for en ny cykelbro er, at der er ved at opstå trængselsproblemer på Bryggebroen – ja, ja, den slags kan naturligvis også ske i cykelverdenen, det er dog et positivt problem.

Baseret på såvel trafiksikkerhed som trafikafvikling mener Rådet for Bæredygtig Trafik, at en sydlig forbindelse klart er at foretrække. Ser man på et kort, vil det desuden give en bedre forbindelse mellem S-togsnettet (Sydhavn St) og ikke bare DR-byen med omkringliggende bebyggelser (fx Urbanplanen), men i et vist omfang også Ørestaden og Sundbyvester.

Dvs, at ved at tage cyklen med S-toget, vil det realiteten skabe endnu en forbindelse for hele oplandet helt ned til Køge, og til denne del af Amager. Og vil derfor i princippet, hvis man tænker i trafiksammenhænge, kunne aflaste Amagermotorvejen.

Københavns Kommune vil således med en sydlig cykelbro til Enghave Brygge både kunne lave en trafikalt bedre løsning i selve kommunen end den planlagte G5, og samtidig skabe et alternativ til de mange biler, der dagligt krydser kommunegrænsen og udover trængsel, støj og forurening i selve Københavns Kommune også giver støjplage i omegnskommunerne.

På vegne af Rådet for Bæredygtig Trafik

John Gade, bestyrelsesmedlem