Arriva er nu overtaget af GoCollective!

Arrivaderci! Smut, GoCollective!

Åbent brev til transportminister Thomas Danielsen

Som du ved – og du har selv været ude og for at indskærpe vigtigheden af, at GoCollective lever op til det, de skal præstere på deres strækninger i form af overholdelse af køreplanerne m.m. – så må vi endnu engang konstatere, at det halter gevaldigt med GoCollective’s ”operatørpunktlighed” i det midt- og vestjyske. De mange togaflysninger og problemerne med at leve op til køreplanen viser tydeligt – jeg havde nær sagt for 117. gang – at GoCollective ikke har styr på togdriften på de strækninger, som man er kontraktligt bundet til at servicere.

Det, som denne gang har ramt regionalt TV’s skærme og avisers spalter, er omtalen af 80 aflysninger foretaget inden for den allerseneste tid af GoCollective (det tidligere togselskab Arriva). Nu er begrundelsen manglen på teknikere. Men holder den vand, denne begrundelse? Den bør nok tages med et gran salt. I hvert fald bør det da efterforskes!

Endnu engang må vi konstatere, at togselskabet skraber bunden. Og endnu engang må vi med en snert af frustration og med opsparet irritation udtale: Det er uanstændigt og fuldstændig uacceptabelt, og der må nu tales med virkeligt store bogstaver til togoperatøren. Vi må fra Rådet for Bæredygtig Trafiks side forlange, at du som transportminister griber ind og sørger for, at GoCollective normaliserer situationen og præsterer de afgange, man er forpligtet til at gennemføre i stedet for bare at lade det dalre af sted. Du bør bede GoCollective om en redegørelse og desuden indkalde selskabets direktør til en alvorlig samtale, hvor det samtidig pålægges selskabet at udføre de opgaver, man er kontraktligt forpligtet til, uden de uregelmæssigheder og serviceforringelser, der i længere tid, ja i flere år (!) har gjort livet surt for pendlere, uddannelsessøgende og andre passagerer. Og derfor må kontrakten mellem togselskabet og Ministeriet også inddrages. For det er jo ikke nyt det her, Thomas Danielsen. Vi har fulgt Arriva/GoCollective i flere år og fulgt med i bunkerne af aflysninger og uregelmæssigheder. Aflysninger i en målestok man slet ikke ser inden for de regionale togselskaber og statslige DSB.

Et selskab, der udfører offentlig trafik, og som betales for dette med skatteborgermidler, må til hver en tid sørge for at have det fornødne personale, således at togene kan køres, også under sygdom og i ferieperioder. Og køreklare togsæt! Det må ikke være sådan, at en smart kommunikationsmedarbejder ved GoCollective bare kan joke med miseren og henkastet og affejende tale om ”gamle damer”, altså bedagede togsæt, som volder tekniske problemer, og som man ikke kan finde teknikere til at servicere. Det er amatøragtigt og under lavmålet, og vel også lidt arrogant, det vi her har været vidne til fra GoCollective’s side.

Efter vores opfattelse har man i GoCollective stemplet sig selv som en utroværdig aktør inden for den danske togsektor og dermed udelukket sig selv fra at blive taget alvorligt som togoperatør, når der indkaldes til ny udbudsrunder på jernbaneområdet.

Der er i den grad behov for at stramme op i forhold til GoCollective. Og der er, som antydet, behov for at nærlæse kontrakten og se nærmere på, hvordan det står til med opfyldelsen af kontraktmålene.

For at gøre dig lidt klogere på de her ting, henviser vi til den kritiske rapport om togselskabet Arriva, vi udarbejdede i juli 2021, og som vi tilstillede en af dine forgængere på transportministerposten; jeg tror, at det var Benny Engelbrecht. Vi afleverede dengang en 3-4 eksemplarer til Ministeriet, og mon ikke de stadig befinder sig på en hylde inde hos jer? Hvis ikke, kan vi sende en digital version til jer. Det er en rapport, vi lagde meget energi i, og desværre er dens indhold stadig højaktuelt. Det viser de nylige aflysninger på GoCollective’s strækninger!

Det er på høje tid, at nogen læser de politiske beslutningstagere teksten om den elendige togdrift, eller nærmere mangel på samme, som GoCollective præsterer. Og at man i Ministeriet samtidig inddrager og nærstuderer kontrakten mellem det tidligere Arriva, der i dag har skiftet navn til GoCollective, og staten. For at det kan blive klart, om der er tale om misligholdelse.

Du har selvfølgelig ikke tid til at læse det samlede rapportmateriale, spændende og en anelse gyseragtigt, som det faktisk er; derfor har jeg kopieret (vedlægges) udvalgte sider, med centrale budskaber fra vores perspektiv og opsummering af vores iagttagelser.

Med venlig hilsen

Leif Kajberg, sekretær, Rådet for Bæredygtig Trafik